Alle publiserte nyheter

Bildet er hentet fra forsiden til NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten.

De åtte viktigste funnene i Velferdstjenesteutvalgets rapport

Rapporten om private aktører i velferdsstaten gir et historisk godt kunnskapsgrunnlag for helse- og velferdsdebatten. Her er de viktigste funnene.

Økende uro for fremtidens helsekapasitet

En fersk Kantar-undersøkelse viser at 51 prosent av befolkningen er skeptiske til at det offentlige helsevesenet alene vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Andelen er økende.

– Sammen må vi skape et mer inkluderende arbeidsmarked

For Guri Anne Nesdal Egge har hjelp fra assistenter vært avgjørende for at hun kan delta i samfunnet. Nå oppfordrer hun til et arbeidsmarked hvor flere aktører jobber sammen for å skape mer inkludering.

Ekspert slår fast: Vi får mer velferd for pengene med velferdsmiks

Kåre Hagen ved OsloMet fikk et oppdrag fra regjeringen: - Følg pengene i helse- og velferdsbransjen. Konklusjonen i det som er det mest omfattende datamateriale man har hatt, er at offentlige penger som er bevilget til velferd, går til velferd.

Slik samarbeider de om covid-19-testing på grensen

Sammen med kommunen har Stendi etablert og drifter nå en Covid-19 teststasjon ved en av Norges grenseoverganger i nord. Storfjord kommune understreker at de ikke ville klart å løse oppgaven så raskt uten hjelp.

Lisa pantsatte huset for å bidra i velferdsmiksen

Lisa Gresseth, medgründer av Bo og Bistand, var alenemor til tre barn da hun bestemte seg for å satse alt på sin lidenskap: å tilby psykiatrisk syke mennesker et godt bofellesskap.

Vil implementere unik demensomsorg i velferdsstaten

Da faren til Heidi Wang fikk demens, oppdaget hun at det ikke fantes tilrettelagt oppfølging for å mestre hverdagen med diagnosen. Da tok hun saken i egne hender og startet Noen AS.

Kjempet i flere år for å få tilrettelagte tjenester for sønnen: – Velferdssystemet er ikke bra nok når man ikke har noen valg

På et tidspunkt satt Kjetil Ørbeck gråtende i møte med bydelen sin. Det hadde da gått ti år siden sønnen Anders kom til verden, men familien hadde ennå ikke fått tilrettelagte tjenester for sønnen med kognitiv nedsatt funksjonsevne. 

Lyttet til pasientene – skapte det første recoverybaserte psykiatriske sykehuset i verden

Det hele startet med en ambisjon om å skape et sykehus etter pasientenes ønske. I dag vekker Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter oppmerksomhet verden over.

Samarbeider med kommuner for å sikre nødvendig helsepersonell

Mange distriktskommuner har problemer med å rekruttere nødvendig helsepersonell. Helsepartner Nord-Norge, med sitt datterselskap Helsepartner Omsorg, er en av mange private virksomheter som bidrar med å sikre kapasitet og kompetanse som kommunene selv ikke sitter på eller sliter med å få rekruttert 

Norges helse- og omsorgstilbud trenger en velferdsmiks

Det beste for Norge er en velferdsmiks - hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen på flere måter og forenes i en velferdsmiks.

Civita: Når Rødt belærer oss om den nordiske modellen

Civita.no, 2.9.2019: De fleste av oss som er uenig med Rødt, går inn for en såkalt velferdsmiks, det vil si at det skal være opp til fylker og kommuner å velge kommunale, ideelle og/eller private tjenestetilbydere ut fra hva de mener er best for innbyggerne, skriver Kristin Clemet.

Velferd.no: Bekkevold tar til orde for et omsorgsforlik

Velferd.no, 22.8.2019: I intervjuet med Aftenposten støtter Bekkevold tanken om en «velferdmiks» der offentlige og private krefter går sammen om å løse utfordringene med å møte eldrebølgen.

Krf om eldrebølgen: Alle må ta mer ansvar selv

Aftenposten.no, 22.8.2019: – I fremtiden må vi ta mer ansvar for vår egen alderdom, sier KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold. KrF vil nå ta initiativ til en tverrpolitisk dugnad for å møte eldrebølgen. Les artikkelen på aftenposten.no.

Monopol eller mangfold?

Fikk du ikke med deg debatten under Arendalsuka? Se opptaket fra debatten her!

Hva er egentlig velferdsmiks?

Se streaming-opptaket fra lanseringen av rapporten "Morgensdagens omsorgsutfordringer - behov for en velferdsmiks".

Velferdsmiks er ikke et velferdstriks

Dagbladet, 1.8.19: Eierskap som premiss for hvem som skal delta i velferdsmiksen egner seg dårlig som måleparameter for å oppnå gode resultater for samfunnet, brukere og pasienter, skriver professor Jan Grund.

Det viktigste er at arbeidsplassen er god

På Manglerudhjemmet er det fokus på aktiviteter og trivsel for beboerne. Med disse gode miljøtiltakene så kommer vi ofte i mål uten å bruke unødvendige medikamenter, sier Eili Refvik, sykepleier på Unicare Manglerudhjemmet, og lokal tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Les intervjuet med Eili her.

Vi strekker oss langt for den enkelte

Det er enkelt for oss å sette i gang med prosjekter vi mener er viktige for ansatte og beboere, sier Monica Johnsgaard, sykepleier og daglig leder på Manglerudhjemmet. Les intervjuet med Monica her.

«En miks for eldreomsorg»

Frifagbevegelse.no, 11.6.2019: Eldreomsorg blir ett av de sentrale temaene i høstens kommunevalg.

Omsorgsutfordringene må løses med en velferdsmiks

Kommunal rapport, 5.6.2019: Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Offentlige, private og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks.