Alle publiserte nyheter

Hos Dr. Dropin får den erfarne legen kombinert det han brenner for: Pasientbehandling og innovasjon

Lege Roar Johansen brenner for å tilby pasienter rask og skreddersydd behandling. I tillegg ønsker han å jobbe kreativt og bidra til å skape nye, innovative helsetjenester. I rollen som medisinsk ansvarlig i Dr.Dropin får han mulighet til å forene disse interessene.

Ny Kantar-undersøkelse: Åtte av ti er positive til velferdsmiks

– Søkelys på eldreomsorgen og barnevernet den siste tiden har vist hvor avhengige vi er av private bidrag, tror Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse og velferd i NHO Geneo.

Her er beredskapslageret som skal sikre Oslo mot neste pandemi

12. mars er det tre år siden stengte Norge ned på grunn av korona-pandemien. Mangelen på medisinsk utstyr var stor, og ingen kommuner hadde på dette tidspunktet eget beredskapslager.

Må bruke noen av høyresidens virkemidler for å løse venstresidens mål

Målet må være å gjøre det offentlige så gode som mulig. Men med de behovene som kommer med eldrebølgen og kapasitetsutfordringene i det offentlige, er ikke løsningen å forby private helse- og velferdstilbud, mener professor emeritus Jan Grund.

– Et godt støtteapparat har vært avgjørende for oss som fosterforeldre

Hilde og Arild har vært fosterforeldre i hele 25 år. Samtidig viser en nylig rapport fra Norsk Fosterhjemsforening at nesten 50% av norske fosterhjem ikke vil ta på seg nye oppdrag eller anbefale det for andre. Hvorfor er det slik?

Foreldreundersøkelsen 2022: Foreldre mest fornøyde med private barnehager

Foreldreundersøkelsen 2022 viser at de aller fleste foreldre er svært godt fornøyde med tilbudene i barnehagene.

Torbjørn Furulund: Sammen løser vi oppgavene

Svaret på kapasitetsutfordringene i helsevesenet vårt er ikke flere ansatte, men vi må bruke helsepersonellet vårt på en bedre måte. Dette trenger vi alle gode krefter med på laget for å oppnå, sier bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo, Torbjørn Furulund.

Han designet den rusbehandlingen han selv skulle ønske han fikk

Da Olaf Olsvik våknet opp fra «dvalen» etter år med rusmisbruk og -behandling, bestemte han seg for å lage et bedre behandlingstilbud enn hva han selv fikk tilbud om.

Myter og fakta om den norske modellen, en velferdsmiks!

Privatisering, profitt og profitører: I debatten om velferdssamfunnet verserer det mange misvisende ord, myter og usannheter. Her har vi samlet et knippe myter, og gir deg fakta å ta med i debatten fremover.

Derfor trenger vi private helse- og velferdsbedrifter

–Der det offentlige slipper til private initiativer i en velferdsmiks, der sikrer vi likeverdige og gode tjenester.

Hva er egentlig fritt behandlingsvalg?

Debatten om fritt behandlingsvalg florerer i pressen og sosiale medier. Høyresiden i politikken ønsker å beholde ordningen, mens venstresiden vil avvikle den.

Ida (26) om velferdsmiks: – Går fra å være annenrangsborger til å bli likestilt

Oslo kommune er en av kommunene som har fritt brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er noe Ida Hauge Dignes (26) verdsetter høyt.

«Venstresida hemmer de hemma»

Som medmenneske, venstresideperson, arbeidsleder i den ideelle organisasjonen Uloba og fremtidig arbeidstaker, mener jeg det er avgjørende å sikre gode arbeids- og lønnsvilkår for de ansatte. Jeg mener det bør gå an å styrke arbeidstakeres rettigheter, samtidig som man kan styrke brukernes rett til å velge.

I løpet av tre døgn fikk Hero på plass 6.000 mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Da Russland invaderte Ukraina, ble det raskt klart at UDI hadde behov for bistand fra private virksomheter. I løpet tre døgn, klarte Hero Norge å tilby norske myndigheter mer enn 6.000 nye mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

Verdens helsedag: Dette mener nordmenn om private helse- og velferdsbedrifter

En fersk Kantar-undersøkelse viser at stadig flere nordmenn er skeptiske til at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er en markant økning fra foregående år.

BPA-utvalg enige om fritt brukervalg: – Et tydelig signal til våre politikere

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOU-en «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper dette skal gi mer rettferdige regler for alle. 1. september 2019 ble BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har jobbet med å gå gjennom BPA-ordningen og foreslå forbedringer i form av en norsk... Read more »

Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen. – Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier... Read more »

– Selv om vi alle bruker sko, så er ikke tresko riktig for alle

Birgit Skarstein har selv benyttet seg av valgfriheten som finnes innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun mener det å kunne velge leverandør har hatt stor innvirkning for henne.