Alle publiserte nyheter

Anita (47) sa opp jobben for å tilby fosterhjem: – Det er dette jeg brenner for

For fire år siden møtte Anita Haukås Dahle veggen. Det skulle bli starten på en ny retning i livet for hele familien.

Slik motvirker velferdsmiks et todelt helsevesen

En velferdsmiks gjør det mulig at alle kan velge private helse- og velferdsbedrifter uten å måtte betale mer for det. Det gir valgfrihet til alle, ikke bare de rikeste.

Lille, sterke Klara: Hun er en av de minste premature babyene som har overlevd i Norge

11. mars 2020, like før landet stengte ned, ble Elin og Sverre foreldre til lille Klara på UNN i Tromsø. Av ulike grunner måtte Klara forløses med keisersnitt i svangerskapsuke 25, og ble med det en av de minste premature babyene som har overlevd i Norge. 

Myter om velferdsmiks: Spørsmål og svar fra vårt eget kommentarfelt

Mange mener mye om velferdsmiks. Det er bra. Vi har sett at en rekke kommentarer går igjen i sosiale medier, og her har vi tatt tak i påstandene og spørsmålene som oftest dukker opp.

Miljøarbeider Silje tok et uvanlig valg da en ungdom ble koronasmittet på barnevernsinstitusjonen

Da Silje Helliesen og en ungdom på barnevernsinstitusjonen hun jobber fikk påvist korona, var hun ikke i tvil. Hun ville gå i isolasjon sammen med ungdommen. 

Pårørendealliansen: – Vi tror på fleksibilitet fordi pårørende er ikke en ensartet gruppe

Pårørende legger ned arbeid som tilsvarer 136.000 årsverk. Det er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene. Likevel opplever de en kamp for å bli hørt. 
Bildet er hentet fra forsiden til NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten.

De åtte viktigste funnene i Velferdstjenesteutvalgets rapport

Rapporten om private aktører i velferdsstaten gir et historisk godt kunnskapsgrunnlag for helse- og velferdsdebatten. Her er de viktigste funnene.

Økende uro for fremtidens helsekapasitet

En fersk Kantar-undersøkelse viser at 51 prosent av befolkningen er skeptiske til at det offentlige helsevesenet alene vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Andelen er økende.

– Sammen må vi skape et mer inkluderende arbeidsmarked

For Guri Anne Nesdal Egge har hjelp fra assistenter vært avgjørende for at hun kan delta i samfunnet. Nå oppfordrer hun til et arbeidsmarked hvor flere aktører jobber sammen for å skape mer inkludering.

Slik samarbeider de om covid-19-testing på grensen

Sammen med kommunen har Stendi etablert og drifter nå en Covid-19 teststasjon ved en av Norges grenseoverganger i nord. Storfjord kommune understreker at de ikke ville klart å løse oppgaven så raskt uten hjelp.

Lisa pantsatte huset for å bidra i velferdsmiksen

Lisa Gresseth, medgründer av Bo og Bistand, var alenemor til tre barn da hun bestemte seg for å satse alt på sin lidenskap: å tilby psykiatrisk syke mennesker et godt bofellesskap.

Vil implementere unik demensomsorg i velferdsstaten

Da faren til Heidi Wang fikk demens, oppdaget hun at det ikke fantes tilrettelagt oppfølging for å mestre hverdagen med diagnosen. Da tok hun saken i egne hender og startet Noen AS.

Kjempet i flere år for å få tilrettelagte tjenester for sønnen: – Velferdssystemet er ikke bra nok når man ikke har noen valg

På et tidspunkt satt Kjetil Ørbeck gråtende i møte med bydelen sin. Det hadde da gått ti år siden sønnen Anders kom til verden, men familien hadde ennå ikke fått tilrettelagte tjenester for sønnen med kognitiv nedsatt funksjonsevne. 

Lyttet til pasientene – skapte det første recoverybaserte psykiatriske sykehuset i verden

Det hele startet med en ambisjon om å skape et sykehus etter pasientenes ønske. I dag vekker Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter oppmerksomhet verden over.

Samarbeider med kommuner for å sikre nødvendig helsepersonell

Mange distriktskommuner har problemer med å rekruttere nødvendig helsepersonell. Helsepartner Nord-Norge, med sitt datterselskap Helsepartner Omsorg, er en av mange private virksomheter som bidrar med å sikre kapasitet og kompetanse som kommunene selv ikke sitter på eller sliter med å få rekruttert 

Norges helse- og omsorgstilbud trenger en velferdsmiks

Det beste for Norge er en velferdsmiks - hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen på flere måter og forenes i en velferdsmiks.

Civita: Når Rødt belærer oss om den nordiske modellen

Civita.no, 2.9.2019: De fleste av oss som er uenig med Rødt, går inn for en såkalt velferdsmiks, det vil si at det skal være opp til fylker og kommuner å velge kommunale, ideelle og/eller private tjenestetilbydere ut fra hva de mener er best for innbyggerne, skriver Kristin Clemet.

Velferd.no: Bekkevold tar til orde for et omsorgsforlik

Velferd.no, 22.8.2019: I intervjuet med Aftenposten støtter Bekkevold tanken om en «velferdmiks» der offentlige og private krefter går sammen om å løse utfordringene med å møte eldrebølgen.