Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

SAMARBEID: Fastlege Ragnar Rabe og kiropraktor Hege Herstad har et tett samarbeid i arbeidet med pasienter som lider av muskel- og skjelettplager.

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen.

– Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier Hege Herstad, kiropraktor og daglig leder ved Grini Kiropraktikk og Helse.

Siden 2002 har Herstad hatt et tett samarbeid med fastlege, Ragnar Rabe ved Østerås legekontor, om pasienter med muskel- og skjelettplager. Hvis en av pasientene til Rabe kommer inn med muskel- og skjelettplager, kan han henvise videre til kiropraktor Herstad.

Flere muskel- og skjelettplager

En studie viser at de vanligste symptomene fastlegepasienter oppgir er: tretthet/asteni (46 prosent), korsryggsmerter (43 prosent), nakkesmerter (41 prosent), hodepine (39 prosent), skuldersmerter (36 prosent) og søvnproblemer (35 prosent). 4 av disse symptomene kan være muskel- og skjelettrelatert.

– Det er helt klart at vi merker flere muskel- og skjelettplager enn før. Det siste året har det vært en voldsom økning i antall problemstillinger pasienten kommer med. Det er ikke lenger slik at det er en avgrenset problemstilling. Symptombildet er sammensatt, og muskel og skjelett er ofte en del av det, sier fastlege Ragnar Rabe.

Avlastning for presset fastlegeordning

Hele 1,2 millioner nordmenn rammes av rygg- og nakkeplager årlig. Smerter i korsrygg og nakke er den viktigste årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge. Dette koster ikke bare den enkeltes helse mye, men også samfunnet for øvrig. Prislappen for den tapte helsen alene estimeres til 165 milliarder kroner. Samlet sett koster plagene samfunnet flere hundre milliarder kroner årlig. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Norsk Kiropraktorforening.

– Det er ofte mange problemstillinger en pasient kommer med. Da må jeg finne ut hva jeg skal tak og hva som bør tas ut til andre helseaktører. Det å da ha et samarbeid med Herstad, som jeg kan ta en telefon til og spør om hun kan se på en pasient raskt, er veldig viktig. Det gjør at jeg kan konsentrere meg om de andre problemstillingene til pasienten. Det er en avlastning for meg som fastlege og for pasienten, sier Rabe.

– Når en pasient får en henvisning fra fastlegen, så stoler vedkommende på at han/hun får god oppfølging. Da føler pasienten seg trygg. Det tenker jeg er viktig. Vi står sammen for pasientens muskel- og skjelletthelse, sier Herstad.

– 4 av 6 oppgitte symptomer blant fastlegepasientene kan være muskel- og skjelettrelatert. Dette er noe de mest sannsynlig kan få hjelp til å behandle hos en kiropraktor. En kiropraktor utreder, undersøker og behandler muskel- og skjelettplager. Et viktig moment her er å se på hva vi ikke skal behandle. Da er det å ha en dialog med fastlegen viktig for at pasienten får god oppfølging, legger hun til.

Raskt tilbake til normalfunksjon

Begge peker på pandemien, med dårlig ergonomiske stillinger på hjemmekontoret, som en av årsakene til det økende trykket på muskel- og skjelettplager. I tillegg trekker de frem økende stress i arbeidshverdagen. De tror at mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen for at pasienter skal få rask og god behandling.

– Man kan forkorte sykemeldingsperioden, forkorte lidelsene til pasienten og få vedkommende raskere tilbake i normalfunksjon, sier Rabe.

– Det å få folk kjapt til behandling og tilbake i livene sine er viktig, både psykisk og fysisk, sier Herstad.