I løpet av tre døgn fikk Hero på plass 6.000 mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Da Russland invaderte Ukraina, ble det raskt klart at UDI hadde behov for bistand fra private virksomheter. I løpet tre døgn, klarte Hero Norge å tilby norske myndigheter mer enn 6.000 nye mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

– Det norske samfunnet klarer den oppgaven vi blir satt til når vi samarbeider og tar i bruk alle gode krefter, sier konsernsjef i Hero Group, Tor Brekke.

Som en veletablert driftsoperatør av asylmottak, er Hero Norge en viktig del av myndighetenes beredskapsløsninger ved masseankomster av flyktninger. Det ble ekstra tydelig da UDI hadde raskt behov for å få på plass mottaksplasser til ukrainske flyktninger.

Konsernsjef Tor Brekke i Hero Group.

Prekært behov

Fredag 4. mars klokken 19.00 inviterte UDI alle etablerte driftsoperatører til å levere nye tilbud om akuttinnkvartering. Innleveringsfristen var satt til mandag 7. mars klokken 16.00.

– Da hadde norske myndigheter et prekært behov for å skaffe innkvartering for flere tusen nye ukrainske flyktninger. I En slik situasjon er vår rolle å mobilisere. Ved hjelp av nøkkelpersoner i vår organisasjon, vår konsernstruktur og våre nettverk, tidligere ansatte og samarbeidspartnere, kunne Hero Norge påfølgende mandag ettermiddag tilby norske myndigheter mer enn 6.000 plasser fordelt på 30 ulike lokasjoner, forteller Brekke.

Dagen etter takket UDI ja til 26 av tilbudene. De første innkvarteringsstedene åpnet lørdag 12. mars og fikk beboere tilsendt med en gang.

– Flyktningefeltet er uforutsigbart. Situasjonen i Ukraina utviklet seg veldig raskt etter at Russland invaderte landet 24. februar. I løpet av kort tid var tidligere inngåtte beredskapsavtaler ikke lenger tilstrekkelig for å håndtere situasjonen, forteller Brekke.

Alle parter var innforstått med at mange av de nye plassene trengte klargjøring i form av personell, innredning, bygningsmessig oppgradering eller vask.

– Dette var innkvarteringsløsninger som norske myndigheter ikke kunne vente på. Både Hero, våre utleiere og øvrige samarbeidspartnere, har derfor på kort tid brukt betydelige ressurser for å få alt i orden, forteller konsernsjefen.

Utfordringer

Han legger likevel ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis.

– Det var dessverre enkelte mangler på noen av anleggene da de første beboerne ankom. Vi kan forsikre om at alt som står i vår makt blir gjort for å rette mangler som dukker opp. Det skal naturligvis være rent og akseptabel standard i alle våre botilbud, sier han.

Det fremgår av myndighetenes retningslinjer at standard i norske asylmottak skal være «nøktern, men forsvarlig». Det betyr blant annet at hygieniske forhold og brannsikkerhet skal være godt ivaretatt. Det gis også retningslinjer for hvor mange personer som kan dele en dusj, et toalett og en komfyr.

Bildet er tatt på Stord.

– Vår rolle er å sikre etterlevelse av myndighetenes krav. Vertskommune og UDI vurderer de løsningene som tilbys, forklarer Brekke.

– Generelt vil nok de fleste innbyggere i Norge oppleve at bostandarden i asylmottak er lavere enn det man ønsker for seg selv og sin egen familie. Dette har vært en diskusjon i mange å. Mange akuttinnkvarteringer har langt høyere standard enn det som er normalt for asylmottak ellers. Andre lokasjoner holder mer vanlig mottaksstandard, sier Brekke.

Han forteller at det også ble raskt klart at norske brødmåltider ikke var spesielt populært blant de ukrainske flyktningene.

– De ønsker varm suppe til flere måltider. Dette er relativt enkle justeringer å få til. Samarbeid med beboere om menyen inngår i konseptet beboermedvirkning, og er helt vanlig i åre innkvarteringstilbud, sier Brekke.

Heros mottakssenter i Hå.

– Brutal, unødvendig og primitiv innovasjon

UDI anslår at det vil komme 45.000 ukrainske flyktninger til Norge i løpet av året. Dette er lavere enn det opprinnelige anslaget på 60.000.

– Krigen i Ukraina går over i nye faser. Vi ser krigens sanne ansikt gjennom grufulle bilder av en brutal, unødvendig og primitiv invasjon på et fritt land. Vi ser den heroiske innsatsen til ukrainere som kjemper for sitt land, sier Brekke.

– For oss i Hero handler det om flyktninger både når vi er på jobb og når vi kommer hjem. Vi kjenner oss betydningsfulle og takknemlige som får jobbe med noe så meningsfylt som å hjelpe mennesker i nød. Vi involverer oss og berøres av flyktningenes sterke historier, sier han. 

Les mer om Heros rolle i den norske beredskapsløsningen her.