Alle publiserte nyheter

«En miks for eldreomsorg»

Frifagbevegelse.no, 11.6.2019: Eldreomsorg blir ett av de sentrale temaene i høstens kommunevalg.

Omsorgsutfordringene må løses med en velferdsmiks

Kommunal rapport, 5.6.2019: Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Offentlige, private og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks.

En politisk lederutfordring foran valget

DN, 26.05.19 : Det er like tøvete å mene at privat virksomhet alltid er bedre enn offentlig, som å kalle private aktører for «velferdsprofitører».

Utvalg: Vil løse eldrebølgen med en blanding av offentlige og private tilbud

Dagens Medisin: En ny rapport fra et utvalg med blant annet forskere og politikere, konkluderer med at private og offentlige aktører må forenes for å løse problemer med den kommende eldrebølgen.

Lansering av rapport om morgendagens omsorgsutfordringer

Norges helse- og omsorgstilbud må samle alle krefter for å bli bedre. Det beste for Norge er en velferdsmiks - hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen på flere måter og forenes i en velferdsmiks.

Eldrebølgen må møtes med et omsorgsforlik.

Norge står overfor enorme omsorgsutfordringer i fremtiden. At vi lever lenger er bra og ikke noe å beklage, men det skaper også utfordringer. I årene og tiårene som kommer vil antallet eldre dobles, og hvert år fremover vil det blir flere som vil trenge hjelp for å bo lenger hjemme, oppleve mestring og leve et verdig liv.

Unicare Akademiet skal øke fagtettheten i Oslo

Innen få år vil Norge mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi må gjøre det enda mer spennende, attraktivt og meningsfullt å jobbe innenfor eldreomsorgen. Unicare er med på denne reisen.

En drivkraft innen pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling

På det prisbelønnede Oppsalhjemmet i Oslo står kultur og varierte aktivitetstilbud sentralt i omsorgsarbeidet.

Sammen kan man få til store endringer

I 2013 tok Unicare over den kommunale driften av Manglerudhjemmet. Det var mye som var ønskelig å endre på. Ikke bare var det gammelt og slitt, men det var lite aktiviteter for beboerne.