Ida (26) om velferdsmiks: – Går fra å være annenrangsborger til å bli likestilt

– Jeg kan altså velge den leverandøren som er i tråd med det jeg har behov for. De ulike leverandørene har ofte ulike ressurser og kompetanse. Slik kan jeg være fri, sier Ida Dignes. Foto: Velferdsmiks.

Oslo kommune er en av kommunene som har fritt brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er noe Ida Hauge Dignes (26) verdsetter høyt.

Jeg har benyttet meg av valgfriheten fordi det er viktig for meg å kunne velge selv hvilken leverandør jeg skal ha, forklarer Dignes.

Hun tar i dag en mastergrad i statsvitenskap vedUniversitetet i Oslo. Hun har tidligere vært sentralstyremedlem i Norges Handikapforbund Ungdom og driver den prisbelønnede podkasten «Hemma» sammen med Marianne Knudsen. I tillegg til flere ulike verv har hun også vært synlig i mediebildet hvor diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser har vært høyt på agendaen.

Ulik kompetanse

Dignes er avhengig av BPA, som er en måte å organisere praktisk bistand på. Oslo er en av kommunene som har fritt brukervalg på dette området. Det betyr at Dignes kan velge om hun vil få BPA-tjenestene levert av kommunen eller en privat leverandør. Uansett hva hun velger, er det kommunen som tar regningen.

– Jeg kan altså velge den leverandøren som er i tråd med det jeg har behov for. De ulike leverandørene har ofte ulike ressurser og kompetanse. Slik kan jeg være fri, sier hun.

Tematikken fritt brukervalg er noe som har opptatt Dignes i lang tid. I juni skrev hun innlegget «Venstresiden hemmer de hemma», som blant annet sto på trykk i Klassekampen. Her omtaler hun seg selv som venstreside-person i politikken, samtidig tar hun et kraftig oppgjør med en politikk hun mener fjerner frihetsfølelsen til mange med funksjonsnedsettelse.

Frihetsfølelse

«Det at jeg kan velge gjør at jeg som menneske beveger meg fra å være en annenrangsborger til å bli likeverdig og likestilt…. For oss som bruker tjenestene, gir det en frihetsfølelse å kunne velge mellom ulike tjenester. Mange kan være fornøyde med de kommunale tjenestene, og det er fint. Men det er flere av oss som ser fordelene ved å benytte private aktører som tjenestetilbydere«, skriver hun.

– Det er viktig å tørre og si ifra om urett. Jeg mener blant annet at godkjenningsmodellen for fritt brukervalg var et godt tiltak for å gjøre det enklere for kommunene å iverksette fritt brukervalg innen kortere tid. Dermed kan mennesker som ønsker å velge leverandør, slippe å sette livet sitt på vent. Hvis jeg hadde bodd i en kommune uten fritt brukervalg, hadde jeg satt pris på at prosessen hadde gått raskest mulig, den dagen kommunen bestemte seg for å innføre dette. Godkjenningsmodellen er ikke perfekt, men man burde heller forbedre en god modell, enn å avvikle den.

Selv om BPA-ordningen er et verktøy som skal sikre likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, understreker Dignes at vi har en lang vei å gå før vi har oppnådd full likestilling for funksjonshemmede.

–  Eksempelvis er det flere som må flykte fra kommuner, fordi de ikke får det BPA-vedtaket de mener å ha krav på. Jeg tror faktisk ikke alle vet hvor mye urett, forskjellsbehandling og barrierer vi møter på til enhver tid. Og hvis vi nevner det, så blir det oppfattet som klaging, ikke brudd på diskriminering- og menneskerettigheter. Vi trenger en holdningsendring, sier hun.

Fakta om BPA:

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på.
  • BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.
  • For å ha rett til å få BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke.
  • Du kan også ha rett til BPA dersom hjelpebehovet ditt er mellom 25 og 32 timer per uke og kommunen din ikke kan dokumentere at BPA vil være dyrere enn andre tjenestetilbud. 
  • Les mer på helsenorge.no.

Fakta om fritt brukervalg:

  • I noen kommuner har du som innbygger fritt brukervalg. Det betyr at hvis du for eksempel har behov for hjemmehjelp, så kan du velge mellom den kommunale tjenesten og private leverandører. Det er det offentlige som tar regningen for at du skal ha denne valgfriheten. Det er dette som er fritt brukervalg.  
  • Mest vanlig er dette innenfor hjemmebaserte tjenester som hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Private bedrifter som leverer gjennom fritt brukervalg, har kvalifisert seg gjennom anbud og godkjenning knyttet faglig forsvarlighet. Innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har over 200 kommuner fritt brukervalg ved at private tilbyr tjenestene som en del av det offentlige tilbudet.
  • I 2020 ble det fremmet en nasjonal godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hensikten med godkjenningsmodellen var blant annet å gjøre det enklere for kommuner å iverksette fritt brukervalg raskere enn i dag.
  • Ordningen ble avviklet av regjeringen-Støre i mai 2022.