Vil implementere unik demensomsorg i velferdsstaten

NY METODIKK: Heidi Wang i Noen AS jobber med en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den bidrar til å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom. Foto: Lena Verås Eriksen

Da faren til Heidi Wang fikk demens, oppdaget hun at det ikke fantes tilrettelagt oppfølging for å mestre hverdagen med diagnosen. Da tok hun saken i egne hender og startet Noen AS.

– Det var jo kommunen som ga meg ideen om Noen AS. Det var de som sa «noen burde gjort dette», forteller Heidi Wang, grunnlegger og daglig leder av Noen AS.

Tidlig på 2000-tallet fikk faren til Heidi Wang påvist demens. Dette medførte naturligvis behov for ekstra oppfølging og veiledning for både ham og familien. Heidi Wang fokuserte på at han trengte støtte for å kunne opprettholde gjøremål i hverdagen.

– Men den type hjelp hadde ikke kommunen. Han var på mange måter frisk til tross for at han hadde fått en hjernesykdom. De hadde noen gruppetilbud han kunne komme til, men det ville jo ikke styrke ham i å mestre og leve livet med demenssykdom, som for eksempel å håndtere hjemmet sitt og gjøremålene sine, forteller Wang.

Ny metodikk

Derfor startet Heidi Wang Noen AS. Det startet med en liten bedrift med tre ansatte som skulle hjelpe faren i hverdagen.

– Det faren min har lært meg og oss, har vi tatt med oss videre, sier Wang.

Wang har siden den gang tatt utdanning innen feltet og har nå laget, sammen med mange partnere på vegen, en modell for oppfølging og veiledning for mennesker som har kronisk sykdom.

– Det er en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den jobber for å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom, sier Wang.

– Vi har brukt dette på familier som har demens, psykiske sykdom og nevrologiske sykdommer (som for eksempel Parkinson). Det viser seg at den strukturerte måten å jobbe med å følge opp pasienten hver uke med individuelle tiltak og kontinuerlig tilpasning, ettersom behovene endrer seg, gjør at folk holder seg friskere lengre, bor lengre hjemme og det blir mindre belastning på pårørende og helsevesenet, forklarer hun.

En del av velferdsmiksen

I over ti år har Noen AS jobbet for at personer med demens og kognitiv svikt skal – i likhet med andre – være en ressurs i eget liv og i samfunnet. Det som startet som en liten bedrift i Steinkjer, har nå avdelinger i store deler av Trøndelag, Vestland, Rogaland, Oslo og Nordland.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen, som Noen AS er et godt eksempel på, har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Noen AS jobber med samskapingsavtaler med kommuner. På den måten kan hver enkelt kommune implementere Noens modell tilpasset omsorgsbehovet lokalt.

– Jeg er opptatt av samskaping. Det er måten å finne nye løsninger. Og vi vil bidra. Mange står utenfor arbeidslivet og vi trenger nye løsninger på grunn av den demografiske utviklingen, sier Wang.

– En annen verdi av dette er at vi får rekruttert mer personell til helsesektoren. I denne helsetjenesten kreves ny type kompetanse, så vi konkurrerer ikke med det etablerte om arbeidskraften, men supplerer med ny type personell.

Les mer om Noen AS her.

Les flere saker

Bildet er hentet fra forsiden til NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten.

De åtte viktigste funnene i Velferdstjenesteutvalgets rapport

Rapporten om private aktører i velferdsstaten gir et historisk godt kunnskapsgrunnlag for helse- og velferdsdebatten. Her er de viktigste funnene.

Økende uro for fremtidens helsekapasitet

En fersk Kantar-undersøkelse viser at 51 prosent av befolkningen er skeptiske til at det offentlige helsevesenet alene vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Andelen er økende.

– Sammen må vi skape et mer inkluderende arbeidsmarked

For Guri Anne Nesdal Egge har hjelp fra assistenter vært avgjørende for at hun kan delta i samfunnet. Nå oppfordrer hun til et arbeidsmarked hvor flere aktører jobber sammen for å skape mer inkludering.

Ekspert slår fast: Vi får mer velferd for pengene med velferdsmiks

Kåre Hagen ved OsloMet fikk et oppdrag fra regjeringen: - Følg pengene i helse- og velferdsbransjen. Konklusjonen i det som er det mest omfattende datamateriale man har hatt, er at offentlige penger som er bevilget til velferd, går til velferd.

Slik samarbeider de om covid-19-testing på grensen

Sammen med kommunen har Stendi etablert og drifter nå en Covid-19 teststasjon ved en av Norges grenseoverganger i nord. Storfjord kommune understreker at de ikke ville klart å løse oppgaven så raskt uten hjelp.

Lisa pantsatte huset for å bidra i velferdsmiksen

Lisa Gresseth, medgründer av Bo og Bistand, var alenemor til tre barn da hun bestemte seg for å satse alt på sin lidenskap: å tilby psykiatrisk syke mennesker et godt bofellesskap.