Vil implementere unik demensomsorg i velferdsstaten

NY METODIKK: Heidi Wang i Noen AS jobber med en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den bidrar til å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom. Foto: Lena Verås Eriksen

Da faren til Heidi Wang fikk demens, oppdaget hun at det ikke fantes tilrettelagt oppfølging for å mestre hverdagen med diagnosen. Da tok hun saken i egne hender og startet Noen AS.

– Det var jo kommunen som ga meg ideen om Noen AS. Det var de som sa «noen burde gjort dette», forteller Heidi Wang, grunnlegger og daglig leder av Noen AS.

Tidlig på 2000-tallet fikk faren til Heidi Wang påvist demens. Dette medførte naturligvis behov for ekstra oppfølging og veiledning for både ham og familien. Heidi Wang fokuserte på at han trengte støtte for å kunne opprettholde gjøremål i hverdagen.

– Men den type hjelp hadde ikke kommunen. Han var på mange måter frisk til tross for at han hadde fått en hjernesykdom. De hadde noen gruppetilbud han kunne komme til, men det ville jo ikke styrke ham i å mestre og leve livet med demenssykdom, som for eksempel å håndtere hjemmet sitt og gjøremålene sine, forteller Wang.

Ny metodikk

Derfor startet Heidi Wang Noen AS. Det startet med en liten bedrift med tre ansatte som skulle hjelpe faren i hverdagen.

– Det faren min har lært meg og oss, har vi tatt med oss videre, sier Wang.

Wang har siden den gang tatt utdanning innen feltet og har nå laget, sammen med mange partnere på vegen, en modell for oppfølging og veiledning for mennesker som har kronisk sykdom.

– Det er en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den jobber for å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom, sier Wang.

– Vi har brukt dette på familier som har demens, psykiske sykdom og nevrologiske sykdommer (som for eksempel Parkinson). Det viser seg at den strukturerte måten å jobbe med å følge opp pasienten hver uke med individuelle tiltak og kontinuerlig tilpasning, ettersom behovene endrer seg, gjør at folk holder seg friskere lengre, bor lengre hjemme og det blir mindre belastning på pårørende og helsevesenet, forklarer hun.

En del av velferdsmiksen

I over ti år har Noen AS jobbet for at personer med demens og kognitiv svikt skal – i likhet med andre – være en ressurs i eget liv og i samfunnet. Det som startet som en liten bedrift i Steinkjer, har nå avdelinger i store deler av Trøndelag, Vestland, Rogaland, Oslo og Nordland.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen, som Noen AS er et godt eksempel på, har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Noen AS jobber med samskapingsavtaler med kommuner. På den måten kan hver enkelt kommune implementere Noens modell tilpasset omsorgsbehovet lokalt.

– Jeg er opptatt av samskaping. Det er måten å finne nye løsninger. Og vi vil bidra. Mange står utenfor arbeidslivet og vi trenger nye løsninger på grunn av den demografiske utviklingen, sier Wang.

– En annen verdi av dette er at vi får rekruttert mer personell til helsesektoren. I denne helsetjenesten kreves ny type kompetanse, så vi konkurrerer ikke med det etablerte om arbeidskraften, men supplerer med ny type personell.

Les mer om Noen AS her.

Les flere saker

Verdens helsedag: Dette mener nordmenn om private helse- og velferdsbedrifter

En fersk Kantar-undersøkelse viser at stadig flere nordmenn er skeptiske til at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er en markant økning fra foregående år.

BPA-utvalg enige om fritt brukervalg: – Et tydelig signal til våre politikere

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOU-en «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper dette skal gi mer rettferdige regler for alle. 1. september 2019 ble BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har jobbet med å gå gjennom BPA-ordningen og foreslå forbedringer i form av en norsk... Read more »

Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen. – Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier... Read more »

– Selv om vi alle bruker sko, så er ikke tresko riktig for alle

Birgit Skarstein har selv benyttet seg av valgfriheten som finnes innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun mener det å kunne velge leverandør har hatt stor innvirkning for henne.

Vil satse videre på nytt treningstilbud for ungdom: – Dette kan ha god innvirkning på den psykiske helsen

Et nytt samarbeid med Kongsberg kommune gjorde det mulig for Sense trening og helse å åpne dørene for 120 ungdommer i sommerferien. Nå ønsker daglig leder å satse videre på samarbeidssuksessen.

Distriktskommuner vil rammes hardt hvis de ikke får kjøpe hjelp fra private

For første gang er det kartlagt hvilke konsekvenser det vil ha å fase ut private bedrifter fra helse- og omsorgssektoren. Rapporten slår fast at det er distriktskommuner som vil rammes hardest.