Vil implementere unik demensomsorg i velferdsstaten

NY METODIKK: Heidi Wang i Noen AS jobber med en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den bidrar til å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom. Foto: Lena Verås Eriksen

Da faren til Heidi Wang fikk demens, oppdaget hun at det ikke fantes tilrettelagt oppfølging for å mestre hverdagen med diagnosen. Da tok hun saken i egne hender og startet Noen AS.

– Det var jo kommunen som ga meg ideen om Noen AS. Det var de som sa «noen burde gjort dette», forteller Heidi Wang, grunnlegger og daglig leder av Noen AS.

Tidlig på 2000-tallet fikk faren til Heidi Wang påvist demens. Dette medførte naturligvis behov for ekstra oppfølging og veiledning for både ham og familien. Heidi Wang fokuserte på at han trengte støtte for å kunne opprettholde gjøremål i hverdagen.

– Men den type hjelp hadde ikke kommunen. Han var på mange måter frisk til tross for at han hadde fått en hjernesykdom. De hadde noen gruppetilbud han kunne komme til, men det ville jo ikke styrke ham i å mestre og leve livet med demenssykdom, som for eksempel å håndtere hjemmet sitt og gjøremålene sine, forteller Wang.

Ny metodikk

Derfor startet Heidi Wang Noen AS. Det startet med en liten bedrift med tre ansatte som skulle hjelpe faren i hverdagen.

– Det faren min har lært meg og oss, har vi tatt med oss videre, sier Wang.

Wang har siden den gang tatt utdanning innen feltet og har nå laget, sammen med mange partnere på vegen, en modell for oppfølging og veiledning for mennesker som har kronisk sykdom.

– Det er en metodikk som er ny innen helsevesenet. Den jobber for å opprettholde helsen og forebygge kjente lidelser til tross for at man har kronisk sykdom, sier Wang.

– Vi har brukt dette på familier som har demens, psykiske sykdom og nevrologiske sykdommer (som for eksempel Parkinson). Det viser seg at den strukturerte måten å jobbe med å følge opp pasienten hver uke med individuelle tiltak og kontinuerlig tilpasning, ettersom behovene endrer seg, gjør at folk holder seg friskere lengre, bor lengre hjemme og det blir mindre belastning på pårørende og helsevesenet, forklarer hun.

En del av velferdsmiksen

I over ti år har Noen AS jobbet for at personer med demens og kognitiv svikt skal – i likhet med andre – være en ressurs i eget liv og i samfunnet. Det som startet som en liten bedrift i Steinkjer, har nå avdelinger i store deler av Trøndelag, Vestland, Rogaland, Oslo og Nordland.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen, som Noen AS er et godt eksempel på, har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Noen AS jobber med samskapingsavtaler med kommuner. På den måten kan hver enkelt kommune implementere Noens modell tilpasset omsorgsbehovet lokalt.

– Jeg er opptatt av samskaping. Det er måten å finne nye løsninger. Og vi vil bidra. Mange står utenfor arbeidslivet og vi trenger nye løsninger på grunn av den demografiske utviklingen, sier Wang.

– En annen verdi av dette er at vi får rekruttert mer personell til helsesektoren. I denne helsetjenesten kreves ny type kompetanse, så vi konkurrerer ikke med det etablerte om arbeidskraften, men supplerer med ny type personell.

Les mer om Noen AS her.

Les flere saker

Professor Jan Grund: Vi trenger en styrt velferdsmiks

Professor emeritus Jan Grund, som selv omtaler seg som lillaorientert sosialdemokrat, er ikke i tvil om at vi trenger private helse- og velferdsaktører i en styrt velferdsmiks i møte med fremtidens utfordring.

Marius (29) ble avhengig av medisinen som skulle hjelpe ham mot angst

For ti år siden fikk Marius Erlandsen (29) første symptomer på panikklidelser og angst. På et tidspunkt var han så langt nede at han var suicidal. Nå jobber han for å bli medikamentfri.

En av de eldste av sitt slag i Norge: Dette er historien bak det snart 100 år gamle landemerket

I 1917 så Anna Holck et behov som ikke det offentlige helsevesenet dekket. Det ble starten på et snart 100 år gammelt landemerke og virksomhet i Bærum kommune.

Dette mener partiene om velferdsmiks

13. september er det stortingsvalg, og alle de politiske partiene har nå vedtatt sine programmer som de skal gå til valg på. Men hva mener de om velferdsmiks? Vi har tatt en prat med partiene og fått grundige svar.

Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Motivasjonen min er å utgjøre en forskjell menneskers hverdag

Jakten på nok hoder og hender er den største helsepolitiske utfordringen Norge står overfor. Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig sektor fremmer læring og faglig utvikling, gjør det mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.

Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Jeg elsker samarbeidet vi har med det offentlige

Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig fremmer læring og faglig utvikling. Mangfoldet gjør det også mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.