Slik samarbeider de om covid-19-testing på grensen

SAMARBEID: Med Knut Anton Karlsen og virksomhetsleder Bjørn Viken i spissen snudde Stendi seg rundt i nyttårshelgen og fikk raskt etablert teststasjonen i samarbeid med Storfjord kommunen. Foto: Stendi

Sammen med kommunen har Stendi etablert og drifter nå en Covid-19 teststasjon ved en av Norges grenseoverganger i nord. Storfjord kommune understreker at de ikke ville klart å løse oppgaven så raskt uten hjelp.

(tekst fra Stendi.no)

31. desember i fjor innførte regjeringen plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021.

Storfjord kommune fikk samme dag pålegg fra Helsedirektoratet og statsforvalteren (nytt navn på tidl. fylkesmannen) om å innen to døgn, etablere og bemanne teststasjonen i Skibotndalen, 4 kilometer fra grensen.

– Storfjord kommune tok kontakt med Stendi og det ble raskt avklart at Stendi hadde den kompetanse og kapasitet som var nødvendig for denne typen innsats, sier virksomhetsleder i Stendi Region Nord, Knut Anton Karlsen.

Etablerte teststasjonen på to dager

Med Knut Anton Karlsen og virksomhetsleder Bjørn Viken i spissen snudde Stendi seg rundt i nyttårshelgen og fikk raskt etablert teststasjonen i samarbeid med kommunen. Det ble også opprettet et godt samarbeid med Politiets grensetjeneste og Sivilforsvaret.

Stendi har nå etablert og startet full drift av en døgnbemannet Covid-19 teststasjon, som har driftet fra og med 2. januar. Her vil Stendi obligatorisk teste alle innreisende for covid-19 ved grensepasseringer mellom Finland og Norge.

– Det er opprettet et svært godt samarbeid med kommunen, og testing gjennomføres trygt og effektivt uten at kapasiteten ved kommunenes egen helsetjeneste berøres, sier Bjørn Viken.

– Imponert over bistanden

– Vi er imponert over den bistanden vi har fått og over samarbeidsånden med oss i kommuneforvaltningen, sier rådmann i Storfjord kommune Willy Ørnebakk.

Han understreker at kommunen har en bemanning som er tilpasset normal drift, og ikke har ubegrenset med helsepersonell klart til å dekke et økt behov på så kort varsel. At Stendi har vært til stede i kommunen i flere år (tidl. under Aleris-navnet) og var godt kjent, var et godt utgangspunkt for samarbeidet.

– Personell fra Stendi stilte opp umiddelbart og jobbet nyttårsaften og 1. nyttårsdag. De satte på veldig kort tid opp alle nødvendige rutiner, prosedyrer og internkontroll et slikt oppdrag krever, fortsetter han.

Krevende testingsforhold

Teststasjonen ligger 4 mil fra nærmeste bebyggelse og på ca 500 meters høyde, noe som gir tilleggsutfordringer knyttet til vær og vind:

– Temperaturen kan komme ned i 25-30 minus og kulde kan gi falske prøvesvar. I tillegg er smittevernutstyr for eksempel ikke stort nok til å gå utenpå skuterdresser. Det har vært en fantastisk reise å få lov til å sparre med folkene i Stendi rundt hvordan vi skulle få teststasjonen opp og gå, sier Ørnebakk.

Det gode og raske arbeidet med å få teststasjonen på plass har også medført positiv oppmerksomhet for kommunen fra blant annet statsråd og statsforvalter.

– Samarbeidet har vært en fryd, og kommunen hadde aldri klart å løse oppdraget på så kort tid på egen hånd. Jeg er imponert over det Stendi har bidratt med og vi gleder oss til samarbeidet videre, avslutter Ørnebakk.

Les flere saker

«Venstresida hemmer de hemma»

Som medmenneske, venstresideperson, arbeidsleder i den ideelle organisasjonen Uloba og fremtidig arbeidstaker, mener jeg det er avgjørende å sikre gode arbeids- og lønnsvilkår for de ansatte. Jeg mener det bør gå an å styrke arbeidstakeres rettigheter, samtidig som man kan styrke brukernes rett til å velge.

I løpet av tre døgn fikk Hero på plass 6.000 mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Da Russland invaderte Ukraina, ble det raskt klart at UDI hadde behov for bistand fra private virksomheter. I løpet tre døgn, klarte Hero Norge å tilby norske myndigheter mer enn 6.000 nye mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

Verdens helsedag: Dette mener nordmenn om private helse- og velferdsbedrifter

En fersk Kantar-undersøkelse viser at stadig flere nordmenn er skeptiske til at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er en markant økning fra foregående år.

BPA-utvalg enige om fritt brukervalg: – Et tydelig signal til våre politikere

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOU-en «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper dette skal gi mer rettferdige regler for alle. 1. september 2019 ble BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har jobbet med å gå gjennom BPA-ordningen og foreslå forbedringer i form av en norsk... Read more »

Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen. – Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier... Read more »

– Selv om vi alle bruker sko, så er ikke tresko riktig for alle

Birgit Skarstein har selv benyttet seg av valgfriheten som finnes innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun mener det å kunne velge leverandør har hatt stor innvirkning for henne.