Slik samarbeider de om covid-19-testing på grensen

SAMARBEID: Med Knut Anton Karlsen og virksomhetsleder Bjørn Viken i spissen snudde Stendi seg rundt i nyttårshelgen og fikk raskt etablert teststasjonen i samarbeid med Storfjord kommunen. Foto: Stendi

Sammen med kommunen har Stendi etablert og drifter nå en Covid-19 teststasjon ved en av Norges grenseoverganger i nord. Storfjord kommune understreker at de ikke ville klart å løse oppgaven så raskt uten hjelp.

(tekst fra Stendi.no)

31. desember i fjor innførte regjeringen plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021.

Storfjord kommune fikk samme dag pålegg fra Helsedirektoratet og statsforvalteren (nytt navn på tidl. fylkesmannen) om å innen to døgn, etablere og bemanne teststasjonen i Skibotndalen, 4 kilometer fra grensen.

– Storfjord kommune tok kontakt med Stendi og det ble raskt avklart at Stendi hadde den kompetanse og kapasitet som var nødvendig for denne typen innsats, sier virksomhetsleder i Stendi Region Nord, Knut Anton Karlsen.

Etablerte teststasjonen på to dager

Med Knut Anton Karlsen og virksomhetsleder Bjørn Viken i spissen snudde Stendi seg rundt i nyttårshelgen og fikk raskt etablert teststasjonen i samarbeid med kommunen. Det ble også opprettet et godt samarbeid med Politiets grensetjeneste og Sivilforsvaret.

Stendi har nå etablert og startet full drift av en døgnbemannet Covid-19 teststasjon, som har driftet fra og med 2. januar. Her vil Stendi obligatorisk teste alle innreisende for covid-19 ved grensepasseringer mellom Finland og Norge.

– Det er opprettet et svært godt samarbeid med kommunen, og testing gjennomføres trygt og effektivt uten at kapasiteten ved kommunenes egen helsetjeneste berøres, sier Bjørn Viken.

– Imponert over bistanden

– Vi er imponert over den bistanden vi har fått og over samarbeidsånden med oss i kommuneforvaltningen, sier rådmann i Storfjord kommune Willy Ørnebakk.

Han understreker at kommunen har en bemanning som er tilpasset normal drift, og ikke har ubegrenset med helsepersonell klart til å dekke et økt behov på så kort varsel. At Stendi har vært til stede i kommunen i flere år (tidl. under Aleris-navnet) og var godt kjent, var et godt utgangspunkt for samarbeidet.

– Personell fra Stendi stilte opp umiddelbart og jobbet nyttårsaften og 1. nyttårsdag. De satte på veldig kort tid opp alle nødvendige rutiner, prosedyrer og internkontroll et slikt oppdrag krever, fortsetter han.

Krevende testingsforhold

Teststasjonen ligger 4 mil fra nærmeste bebyggelse og på ca 500 meters høyde, noe som gir tilleggsutfordringer knyttet til vær og vind:

– Temperaturen kan komme ned i 25-30 minus og kulde kan gi falske prøvesvar. I tillegg er smittevernutstyr for eksempel ikke stort nok til å gå utenpå skuterdresser. Det har vært en fantastisk reise å få lov til å sparre med folkene i Stendi rundt hvordan vi skulle få teststasjonen opp og gå, sier Ørnebakk.

Det gode og raske arbeidet med å få teststasjonen på plass har også medført positiv oppmerksomhet for kommunen fra blant annet statsråd og statsforvalter.

– Samarbeidet har vært en fryd, og kommunen hadde aldri klart å løse oppdraget på så kort tid på egen hånd. Jeg er imponert over det Stendi har bidratt med og vi gleder oss til samarbeidet videre, avslutter Ørnebakk.

Les flere saker

Professor Jan Grund: Vi trenger en styrt velferdsmiks

Professor emeritus Jan Grund, som selv omtaler seg som lillaorientert sosialdemokrat, er ikke i tvil om at vi trenger private helse- og velferdsaktører i en styrt velferdsmiks i møte med fremtidens utfordring.

Marius (29) ble avhengig av medisinen som skulle hjelpe ham mot angst

For ti år siden fikk Marius Erlandsen (29) første symptomer på panikklidelser og angst. På et tidspunkt var han så langt nede at han var suicidal. Nå jobber han for å bli medikamentfri.

En av de eldste av sitt slag i Norge: Dette er historien bak det snart 100 år gamle landemerket

I 1917 så Anna Holck et behov som ikke det offentlige helsevesenet dekket. Det ble starten på et snart 100 år gammelt landemerke og virksomhet i Bærum kommune.

Dette mener partiene om velferdsmiks

13. september er det stortingsvalg, og alle de politiske partiene har nå vedtatt sine programmer som de skal gå til valg på. Men hva mener de om velferdsmiks? Vi har tatt en prat med partiene og fått grundige svar.

Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Motivasjonen min er å utgjøre en forskjell menneskers hverdag

Jakten på nok hoder og hender er den største helsepolitiske utfordringen Norge står overfor. Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig sektor fremmer læring og faglig utvikling, gjør det mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.

Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Jeg elsker samarbeidet vi har med det offentlige

Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig fremmer læring og faglig utvikling. Mangfoldet gjør det også mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.