Hjem

Den norske modellen, en velferdsmiks!

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

- For mer enn en million nordmenn er treningssentrene en viktig aktivitetsarena. For eldre er trening, og især styrketrening, svært viktig for deres helsetilstand og for å få flere selvhjulpne leveår, sier Sebastian Kvarme, som er kommunikasjonssjef i SATS. Foto: SATS.

Merverdiavgift på trening lagt på is: En foreløpig seier for folkehelsen

– Det er gledelig for folkehelsen og treningsbransjen, sier Sebastian Kvarme, kommunikasjonssjef i SATS. 

Gründeren trosset alle råd – ville dekke behov i det offentlige

«Alle» rådet Ellen-Merethe Høgsæt til å gå til det private markedet. Hun gjorde det motsatte. – Det er jo i det offentlige behovet er størst.

Punktum for Vangseter behandlingssenter: – Forferdelig trist!

Etter 37 år og 10.000 pasienter er det punktum for Vangseter behandlingssenter.

I denne barnehagen har de minste sin egen kokk

Hos Espira Grefsen Stasjon barnehage lærer barna om hvor maten kommer fra, hvordan ulike råvarer smaker og hva som faktisk er sunt å spise. Og å ikke søle, da!

Team Olivia har et team på 12 som hjelper syke og vanskeligstilte gjennom hele året

-Vi vil vise at vi er til for kundene våre, ikke omvendt. At vi gjør verdiene våre, sier verdikoordinator Bente Lillestølen i Team Olivia.

Hos Dr. Dropin får den erfarne legen kombinert det han brenner for: Pasientbehandling og innovasjon

Lege Roar Johansen brenner for å tilby pasienter rask og skreddersydd behandling. I tillegg ønsker han å jobbe kreativt og bidra til å skape nye, innovative helsetjenester. I rollen som medisinsk ansvarlig i Dr.Dropin får han mulighet til å forene disse interessene.

Hva er
velferdsmiks?

Velferdsmiks er et velferdssamfunn med en sterk stat som evner å forvalte et mangfold av offentlige, private og ideelle virksomheter. Disse jobber sammen for å forebygge uhelse og utvikle og skape best mulige tilbud i hele landet.

I Norge har vi lange tradisjoner for velferdsmiks, og det er noe vi må ta vare på nå som den norske velferdsmodellen møter store utfordringer. Denne velferdsmiksen har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn.

Hvorfor trenger
Norge en velferdsmiks?

Nyttig å vite

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Det er, og skal være, et offentlig ansvar å sørge for at alle får de helse- og omsorgstjenestene de har behov for. Men skal velferdssamfunnet overleve eldrebølgen, må vi fortsette å satse i fellesskap, i en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

Det handler om å utfylle hverandre, og denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Faktisk ligger resultatene litt under det som er vanlig for tjenesteproduksjon i Norge. Det er viktig å merke seg at landets fremste eksperter sier at avkastning på egenkapital emisvisende å bruke for å si noe om hvordan sluttregnskapet ser ut.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Rapporten fra utvalget viser at penger som bevilges til velferdsformål i all hovedsak brukes slik de er tenkt. Det er heller ikke noe galt i at privat kapital investerer i velferd. Det gir større muligheter for mange bedrifter til å utvikle tjenestene og gi et best mulig tilbud. Gevinstene av investeringer i innovasjon, ny teknologi og kvalitet kommer fellesskapet til gode.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Det viktigste for en bruker er å få riktig behandling til riktig tid. Det bidrar private og ideelle aktører med. Det er nettopp dette samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor som gir et godt helsetilbud. Det er denne velferdsmiksen som har gitt oss verdens beste velferdssamfunn. Det er dessuten i slike situasjoner at velferdssamfunnet skal stille opp, også for de brukerne av velferdstjenester som er sårbare og ikke fullt ut er i stand til å foreta selvstendige valg.