Hjem

Den norske modellen, en velferdsmiks!

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Fire gode grunner til at private aktører bør være en del av den norske velferdsmiksen

Et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører i norsk helse- og omsorgssektor har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn.

Kona til Kjell er på sykehjem: – Hvorfor er det ingen som snakker om pasientene?

Debatten om privat versus offentlige helsetjenester tilspisser seg i innspurten til valgkampen. Brukere og ansatte ved Risenga bo- og omsorgssenter skulle ønske man snakket mer om innhold, trivsel og organisering av helsevesenet.

Kunnskapsministeren om Barnehageforliket 2.0: – Jeg kjøper vin, hvis dere møter opp!

En SV-politiker, en Frp-politiker, ei flaske vin og et hotellrom. Det ble begynnelsen på det som i dag omtales som den største velferdsreformen i norsk politisk historie.

Tove (77) flyttet inn på det som skal bli Norges beste sykehjem: – Her er det et fantastisk personale

I Bærum samarbeider kommunen og den private aktøren Norlandia om et helt nytt sykehjem. Tove Nylænder er en av de som har flyttet inn på sykehjemmet på Oksenøya, og hun stortrives.

Praksisplasser hos Stendi: – Vi får et faglig løft, og det er vinn-vinn

Siden 2021 har Stendi Barnevern i region øst tatt imot 39 studenter fra barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen i praksis.

Gry har gjort karriere av å hjelpe andre. Plutselig måtte hun hjelpe seg selv

Da sorgterapeuten Gry fikk dobbel dose korona, mistet hun sine viktigste arbeidsverktøy, kapasitet og hukommelse. Men med hjelp fra Avonova rehabilitering på Lillestrøm fikk hun hjelp til å snu sorg over det tapte, til håp og mot til å tenke nytt.

Hva er
velferdsmiks?

Velferdsmiks er et velferdssamfunn med en sterk stat som evner å forvalte et mangfold av offentlige, private og ideelle virksomheter. Disse jobber sammen for å forebygge uhelse og utvikle og skape best mulige tilbud i hele landet.

I Norge har vi lange tradisjoner for velferdsmiks, og det er noe vi må ta vare på nå som den norske velferdsmodellen møter store utfordringer. Denne velferdsmiksen har gitt oss et av verdens beste velferdssamfunn.

Hvorfor trenger
Norge en velferdsmiks?

Nyttig å vite

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Verken private, ideelle eller offentlige kan løse fremtidens omsorgsutfordringer alene.

Det er, og skal være, et offentlig ansvar å sørge for at alle får de helse- og omsorgstjenestene de har behov for. Men skal velferdssamfunnet overleve eldrebølgen, må vi fortsette å satse i fellesskap, i en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor.

Det handler om å utfylle hverandre, og denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Rapporten fra Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at private leverandører har moderate driftsresultat.

Faktisk ligger resultatene litt under det som er vanlig for tjenesteproduksjon i Norge. Det er viktig å merke seg at landets fremste eksperter sier at avkastning på egenkapital emisvisende å bruke for å si noe om hvordan sluttregnskapet ser ut.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Velferdstjenesteutvalget slår fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.

Rapporten fra utvalget viser at penger som bevilges til velferdsformål i all hovedsak brukes slik de er tenkt. Det er heller ikke noe galt i at privat kapital investerer i velferd. Det gir større muligheter for mange bedrifter til å utvikle tjenestene og gi et best mulig tilbud. Gevinstene av investeringer i innovasjon, ny teknologi og kvalitet kommer fellesskapet til gode.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Nettopp fordi mange tjenester krever mye kompetanse, er det avgjørende med flere aktører og samarbeid.

Det viktigste for en bruker er å få riktig behandling til riktig tid. Det bidrar private og ideelle aktører med. Det er nettopp dette samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor som gir et godt helsetilbud. Det er denne velferdsmiksen som har gitt oss verdens beste velferdssamfunn. Det er dessuten i slike situasjoner at velferdssamfunnet skal stille opp, også for de brukerne av velferdstjenester som er sårbare og ikke fullt ut er i stand til å foreta selvstendige valg.