Unicare Akademiet skal øke fagtettheten i Oslo

Innen få år vil Norge mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi må gjøre det enda mer spennende, attraktivt og meningsfullt å jobbe innenfor eldreomsorgen. Unicare er med på denne reisen.

Som et av landets største private helseforetak, tilbyr Unicare et bredt spekter av helsetjenester. I dag drifter Unicare fem sykehjem i Oslo på oppdrag fra Sykehjemsetaten.

Høyere krav til omsorgstjenestene
Dagens beboere stiller stadig høyere krav til helse- og omsorgstjenester. Unicare ønsker til enhver tid å tilfredsstille beboernes forventninger. Derfor jobbes det kontinuerlig for å gi de beste omsorgstjenestene for både beboere og pårørende. Sykehjemmene er avhengig av å ha ulik kompetanse, samtidig som medarbeidernes kompetanse videreutvikles. Det krever produktiv rekruttering, og videreutdanning av eksisterende pleiere.

Bedre kompetanse gir et bedre tilbud
Unicare har etablert “Unicare Akademiet” – et tilbud om kurs og utdanningsprogram innen helsefaget. Deltakerne får opplæring i språk og norsk autorisasjon, og får en mulighet til å ta lederutdanning og mastergrad. Et av de viktigste grepene for å øke andelen fagutdannede, har vært å etablere et tilbud til ufaglærte ansatte. De som er motiverte og vil jobbe som helsefagarbeider, skal få mulighet til å ta et fagbrev. Dette er en vinn vinn situasjon. Arbeidstakere får utdanning og økt kompetanse, og Unicare kan levere enda bedre kvalitet på tjenestene.

Videreutdanning og styrking av språk
Selskapet har nå ansatt en egen lærer som skal undervise akademiets deltakere. Læreren har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i pedagogikk. I tillegg til å videreutdanne de ansatte innenfor helsefaget, er et sentralt mål å styrke språkkunnskapene til ansatte med minoritetsbakgrunn. Og kvalifiserte sykepleiere med utdanning fra utlandet skal autoriseres som sykepleiere i Norge. Dette er mennesker som besitter unik kompetanse, utdanning og erfaring.

Foto: Thomas T. Kleiven