Siri (52) ble medikamentfri etter behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter

ENDELIG FRI: Siri Westerås er nå klar for å ta tilbake livet etter en lang tids sykdom. Foto: Siv Rydheim/Recoveryakademiet

13. mai 2019 sjekket Siri Westerås (52) inn på Hurdalsjøen Recoverysenter for første gang. Dette ble starten på en lang kamp for å bli medikamentfri, etter vel 10 års avhengighet.

– Jeg vil først begynne med et hjertesukk. Tenk hvis Hurdalsjøen Recoverysenter hadde vært en mulighet for meg tidligere. Samfunnet kunne spart mange millioner kroner, og jeg og min familie hadde muligens vært spart for flere traumatiske opplevelser.

Slik starter Westerås intervjuet; med et hjertesukk.                    

For vel ti år siden, da Westerås jobbet som spesialsykepleier i geriatri, opplevde hun «å gå på en smell», slik hun selv omtaler det. På grunn av flere hendelser i livet, ble hun utbrent og fikk diagnosen alvorlig depresjon.

– Jeg fikk resept på medikamenter, men det var ikke spørsmål om å finne årsaken. Det ble gjort en del fysiske undersøkelser, som ikke resulterte i en forklaring på utbrentheten, sier Westerås.

– Det har blitt noen innleggelser, medikamenter, bytting og tillegg av medikamenter, inn og ut av legekontor på grunn av bivirkninger og abstinenser, forteller hun.

Westerås påpeker at hun ikke er imot medikamenter, men hun er opptatt av at det må brukes riktig og dosen må tilpasses individuelt.

– Jeg har vært mye alene om håndteringen av medikamentene. Og jeg møtte ingen forståelse for mitt ønske om å trappe ned og helt ut medikamentbruken, sier hun.

– Den hjelpen jeg fikk på hjemstedet mitt var svært mangelfull med reinnleggelser og abstinenshelvete, og førte verst av alt bare til flere medikamenter. De manglet kompetanse på nedtrappingssymptomer og faktisk avhengighet, og hvor livsviktig god tid er i denne sammenhengen.

– Tankene var låst fast

Da medikamentbruken var sitt høyeste, klarte hun ikke å fungere i dagliglivet. Dette påvirket naturligvis hennes familie på fem.

– Mine barn ga uttrykk for at jeg var lat, fordi de observerte at jeg ikke klarte å gjøre noe. Jeg satt i godstolen hjemme, ute av stand til å gjøre noe. Tankene var helt låst fast, forteller hun.

Ved en tilfeldighet oppdaget hun Hurdalsjøen Recoverysenter, som tilbyr tverrfaglig recoverybasert behandlingsprogram for mennesker med psykiske helseproblemer. Pasienter får blant annet støtte i prosessen med å trappe ned bruken av medikamenter.

Ble ikke sett på som en diagnose

– For første gang ble jeg sett på som personen Siri, ikke en diagnose.  Jeg opplevde å bli trodd på da jeg fortalte om mine opplevelser med virkning og bivirkninger av medikamentene jeg gikk på. Jeg fikk rett og slett aksept og forståelse for mine problemer, forteller Westerås.

 – Jeg kom til et sted hvor tankegangen var å ha fokus på mine ressurser. Det at jeg skulle være kaptein på egen skute i behandlingen, var helt fremmed for meg, og derfor brukte jeg tid på å omstille meg til recoverytenkingen.

Hun påpeker at nedtrappingen ikke har vært en dans på roser.

– Det har vært noen heftige runder med abstinenser, som har gitt seg uttrykk i angst, hjertebank, utmatting, forvirring m.m. Det har vært en knalltøff jobb! Akkurat nå er hun medikamentfri, men ikke fri fra abstinenser.

Livbergende

Etter nesten to år på Hurdalsjøen Recoverysenter, er Siri Westerås nå klar for å sjekke ut. Det har vært et opphold som har endret livet hennes.

– Det har vært livbergende for meg. Jeg har fått en ny start. Min mann sier at han endelig har fått tilbake dama han giftet seg med, sier hun.

(Om livbergende behandling, se egen sak på Recoveryakademiets nettside)

– Noe av det viktigste jeg ser på etter endt behandlingsopphold er at jeg har blitt glad i å bruke naturen igjen, være i fysisk aktivitet og IMR-programmet ga muligheten til å bli kjent med meg selv på nytt igjen; det å planlegge og fungere i hverdagen igjen

– Fremtidsplaner er i en prosess.  Nå tør jeg å se framover fordi jeg har møtt mennesker som har trua på meg. Det å få håpet tilbake er grunnleggende i en recoveryprosess. Nå ønsker jeg å bruke min sykepleiefaglige bakgrunn og egenerfaring for å spre kunnskap om nedtrapping av medikamenter og hvordan jeg har taklet det. Noe av drivkraften min har vært å tegne og skrive meg gjennom alt jeg har erfart. Skriving har jeg brukt hele veien, mens tegning kom høsten 2020. Kanskje kan det til og med kan bli en bokutgivelse med tid og stunder, sier Westerås.

Vil videreutvikle den norske velferdsstaten

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for en velferdsmiks, et samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Hurdalsjøen Recoverysenter, som er en del av fritt behandlingsvalg, er et godt eksempel på dette. Valgfriheten gir pasienter og pårørende verdighet og innflytelse over egen hverdag. Samtidig gir det det offentlige mulighet til å søke nye løsninger, som for eksempel medikamentfri behandling.

Hos Hurdalsjøen Recoverysenter består behandlingen blant annet av et sunt kosthold, trening og gruppebasert undervisning i Illness Management og Recovery (IMR). Hver enkelt pasient setter sine egne mål, der de ansatte hjelper vedkommende til å oppnå de.

– Vår visjon er å videreutvikle den norske velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenking. Mitt overordnede mål er å implementere det vi har gjort inn i velferdsstatens standardløsninger. Alle som blir innlagt på grunn av psykiske helseproblemer må få tilbud om et alternativ til medisinering. Det er en forutsetning for å få redusert tvangsbruken, sier Ole Andreas Underland, grunder og daglig leder av Recoveryakademiet (tidligere Incita), som eier Hurdalsjøen Recoverysenter.

Siri Westerås ber om forståelse for at hun ikke ønsker at noen tar kontakt med henne privat. Dersom du ønsker mer informasjon om Hurdalsjøen og behandlingen der, oppfordrer hun til å besøke nettsiden til Recoveryakademiet med kontaktdata.

Fakta om Hurdalsjøen Recoverysenter:

** Behandlingen er recoverybasert og består av sunt kosthold, trening og gruppebasert undervisning i Illness Management and Recovery (IMR).

** IMR er et tverrfaglig behandlingsprogram for mennesker med psykiske helseproblemer.

** Mange som kommer til Hurdalsjøen Recoverysenter står på medikamenter som de ønsker å redusere, alternativt ønsker de å trappe helt ned. Opp mot 80 % lykkes i å bli medikamentfri. Andre lykkes i å få en riktig tilpasset dosering.

** Hver pasient jobber mot personlige mål. Målene kan endres underveis.

** Kostnadene for behandlingen blir dekket av Helfo dersom du har henvisning fra en offentlig ansatt spesialist.

** Helfo koordinerer og følger opp institusjoner som er godkjent for ordningen fritt behandlingsvalg. Rettighetsvurdering må tildeles av psykologspesialist eller psykiater som jobber i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

** Hvert opphold varer vanligvis i fire måneder.

** Alle medarbeiderne har medleverturnus, noe som betyr at de jobber og bor på sykehuset i ei uke, deretter har de fri ei uke.

** Alle pasientene har en psykolog eller psykiater som har behandlingsansvaret. De koordinerer og veileder behandlingen under oppholdet.

** Halvparten av de ansatte skal ha erfaringskompetanse, enten personlig erfaring eller med erfaring i nære relasjoner.

** De har 60 plasser