Lille, sterke Klara: Hun er en av de minste premature babyene som har overlevd i Norge

ENDELIG HJEMME: Ti måneder etter fødselen, kunne endelig Elin og Sverre ta med Klara hjem fra sykehuset. Foto: Helsepartner Nord-Norge

11. mars 2020, like før landet stengte ned, ble Elin og Sverre foreldre til lille Klara på UNN i Tromsø. Av ulike grunner måtte Klara forløses med keisersnitt i svangerskapsuke 25, og ble med det en av de minste premature babyene som har overlevd i Norge.

Deler av teksten er fra Helsepartner Nord-Norge.

Klara var veksthemmet i løpet av svangerskapet, og hadde dermed ekstra underutviklede organer. Barn født i uke 25 veier som regel 7-800 gram, men lille Klara veide bare 332 gram da hun kom til verden.

Mens resten av landet var opptatt av pandemi, hjemmekontor og nedstengning, gikk den lille familien i gang med sitt livs mest krevende kamp for å få se Klara vokse opp. Veien frem til den lille familien kunne ta med seg Klara hjem har vært full av oppturer, nervøsitet, glede og fortvilelse.

Klara har hatt mange helseutfordringer og det har vært nødvendig med hjerte- og lungeredning mer enn 10 ganger. Men lille Klara ga seg ikke så lett, og har kjempet seg gjennom alle utfordringer hun har møtt. Blant dem lungesykdommen Bronkopulmonal dysplasi (BPD), som skyldes manglende utvikling av lungene hos for tidlig fødte barn. De fleste barn vokser av seg denne lungesykdommen, men det kan være behov for pustehjelp i lang tid etter fødselen.

Spisskompetanse

Helseutfordringene og inngrepene for Klara har stått i kø, men den tøffe lille jenta har fortsatt å kjempe og vokse seg større og sterkere. Og endelig, 18. januar kom den store dagen da legene bestemte at Klara er ferdigbehandlet og utskrivningsklar. Den lille familien kunne endelig forlate sykehuset og starte på hverdagen sammen hjemme.

Helseutfordringene og inngrepene for Klara har stått i kø, men den tøffe lille jenta har fortsatt å kjempe og vokse seg større og sterkere. Og endelig, 18. januar kom den store dagen da legene bestemte at Klara er ferdigbehandlet og utskrivningsklar. Den lille familien kunne endelig forlate sykehuset og starte på hverdagen sammen hjemme.

Klara har trakeostomi og hjemmerespirator og er derfor avhengig av at en våken person passer på at pustemaskin ikke stopper om natta, samt gir familien assistanse i hjemmet på dagtid. Og her er det Helsepartner Omsorg (HPO) kommer inn i bildet. HPO har lang erfaring med denne pasientgruppa og blir i mange tilfeller leid inn av kommuner for å løse pasienten og familiens behov i krevende sykdomsforløp. Familien får en egen koordinator å forholde seg til, noe som gjøre kommunikasjonen enkel, nær og tydelig.

– Vi er veldig fornøyde med at Helsepartner Omsorg har vært så fleksible og løsningsorienterte. De gjorde det mulig for oss å starte livet vårt hjemme med Klara, etter 10,5 måneder i et lite rom på sykehus, forteller foreldrene, Elin og Sverre.

– Vi setter stor pris på tryggheten og stabiliteten vi får gjen¬nom ansatte fra Helsepartner Omsorg. Vi opplever at de er håndplukket til oppgaven – flere har erfaring med barn med trach fra før, og har en faglig tyngde og trygghet. Alle er dedikerte og vil alltid vårt beste. En ansatt har barn på samme alder som Klara selv, og det er godt å få bekref¬telse på at Klaras utvikling ikke er så ulik andre på samme alder, forteller Elin og Sverre.

Samarbeid

Hjelpen foreldrene får skjer gjennom en avtale Helsepartner Nord-Norge har med kommunen. På den måten bistår de kommunen med sin ekspertise på området.

– Det føles helt fantastisk å få slike tilbakemeldinger. Da kjenner jeg at vi har gjort noe rett, sier Trude Wester, sykepleier og viseadministrerende direktør i Helsepartner Nord-Norge.

– Det å ha folk som jobber hjemme hos andre deg, er i seg selv ganske utfordrende. Tenk deg hvordan det er å ha noen personer som «går oppå deg» hele tiden. Man får aldri vært helt alene. Det er vanskelig.

– Vi er opptatt av kundebegrepet. Vi bruker ikke «brukere». Når du er kunde, så er det du som bestemmer. Det tror jeg er viktig, sier Wester.