Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Jeg elsker samarbeidet vi har med det offentlige

Fra venstre: Kristin Warloe, Vivi-Ann Pettersen, Eivind Collin, Bente Lillestølen.

Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig fremmer læring og faglig utvikling. Mangfoldet gjør det også mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.  

Eivind Heide Collin (31), ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge) siden juni 2018:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– I Humana omsorg og assistanse har vi noen verdier vi bygger hele bedriften vår på: engasjement, glede og ansvar. Etter tre år i denne bedriften møter jeg fortsatt daglig på disse verdiene i gode kollegaer, spennende arbeidsoppgaver og stadig nye utfordringer. Jeg gleder meg fortsatt like mye hver dag til å gå på jobb og kunne ikke tenke meg å jobbe et annet sted, rett og slett.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– I det private har man kanskje litt mer plass, tid og ressurser til å finne de gode «utenfor boksen-løsningene» på utfordringene vi har i helse- og omsorgssektoren. I privat virksomhet får jeg muligheten til å bidra, utvikle og vokse side om side med resten av virksomheten, noe jeg kanskje føler det offentlige ikke er like gode på. Men jeg elsker dynamikken og samarbeidet vi har med det offentlige. Gjennom dette samarbeidet får vi også lov til å bidra til en viktig samfunnstjeneste.  

Kristin Sophie Warloe (57), ansatt i Helsepartner Nord-Norge (490 medarbeidere) siden 2019:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Helsepartner Nord-Norge? 

– Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor, klar og tydelig ledelse, jeg får hele tiden utvikle meg personlig og utfordre meg selv.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Det er alltid noe nytt og spennende som skjer. Hele tiden nye oppdrag og rekruttering av ansatte med riktig kompetanse. Vi er raske til å omstille oss og svært løsningsorienterte. Kunden, brukeren, pasienten og kvalitet er alltid i fokus. Det er viktig for meg. Privat/offentlig samarbeid står mitt hjerte nært, og jeg føler meg heldig som får være med å utvikle dette samarbeidet.  

Vivi-Ann Pettersen (65), ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge) siden januar 2016:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Jeg hadde en stilling som dekan ved en høgskole før jeg startet i nåværende stilling. I prosess med sammenslåing med et universitet og omorganisering av portefølje, ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å starte som medarbeider i det som i dag er Humana omsorg og assistanse. Jeg hadde også kjennskap til dette selskapet gjennom styreverv i selskapet fra oppstarten. Jeg takket ja til denne stilling av flere grunner, både spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst, mulighet til stor fleksibilitet og øvrige betingelser jeg ble tilbud var til sammen det som avgjorde at jeg valgte å skifte jobb.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

Humana omsorg og assistanse er et fremoverlent selskap med aktive og gode verdier og med ambisjoner på å levere tjenester på et høyt faglig nivå. Det skjer nye ting med nye utfordringer hele tiden. Min jobb som kvalitetsrådgiver gir meg muligheter for ny læring og faglig utvikling. Jeg liker å ha mange ulike typer oppgaver som bidrar til at jeg får nye oppgaver å sette meg inn i og lære av. Og dette, selv i en alder av 65 år, da mange tenker at arbeidslivet er på hell, er det ingen grunn for meg til å innta en mer passiv rolle og trappe ned. Jeg er rett og slett heldig som er i et selskap som gir meg stadig nye utfordring. En annen ting som er spennende er samarbeidet på tvers av landegrensene i Norden. Det gir en ekstra dimensjon å bli kjent med kollegaer utover Norge, og erfare at vi, selv om vi tror at vi i Norden er nokså like, har ulike kulturer og strukturer med oss inn i dette samarbeidet. Det er utviklende og morsomt, og noen ganger litt frustrerende, men mest spennende.  

Bente Lillestølen, ansatt i Team Olivia (1.260 ansatte) siden 2017:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Team Olivia?  

– Jeg jobber her fordi her får jeg jobbe sammen med mennesker som hele tiden er opptatt av at vi skal gjøre verdiene våre. Hvis kun økonomien rår og ikke verdiene, da hadde dette ikke vært plassen for meg. Jeg må være ærlig med meg selv. Vi bærer tross alt en flik av hverandres liv i hendene våre. Det er alvorlig.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet?  

– Jeg opplever at her er det effektivitet i alle ledd. Vi kan snu oss rundt fort, noe jeg ikke er bortskjemt med fra det offentlige. Det er kort vei fra en god idé til handling og dermed rask måloppnåelse. Her er det alltid takhøyde for nye ideer.  

– Jeg er ansatt som team- og verdikoordinator. Bare det at vi har en slik stilling gjør meg stolt. Vi har et årshjul fylt med samfunnsnyttige verdiprosjekter. Dette går som en rød tråd gjennom hele virksomheten.