En drivkraft innen pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling

Elin Haug Nygård, daglig leder ved Oppsalhjemmet (foto: Thomas T. Kleiven)

Tilskuddet av private og ideelle aktører innen helse og omsorg, bidrar til å skape et enda bedre kommunalt tilbud. På Oppsalhjemmet i Oslo står kultur og varierte aktivitetstilbud sentralt i omsorgsarbeidet. Det prisbelønnede sykehjemmet, som driftes av Norlandia, har tatt en lederrolle i kvalitetsutviklingen av eldreomsorgen.

Oppsalhjemmet i front
Private og ideelle virksomheter bidrar inn i det kommunale kvalitetsforbedringsarbeidet på flere måter. Riksrevisjonen leverte sin rapport om norsk eldreomsorg i november 2018. I rapporten ble Oppsalhjemmet trukket frem som et eksempel til etterfølgelse på gode arbeidsmetoder, kultur for forbedring og pasientsikkerhet. Sykehjemmets gode arbeid ble omtalt hele 62 ganger i rapporten.

Fikk pris for pasientsikkerhetsprogram
Siden 2012 har Oppsalhjemmet deltatt i utviklingen av eldreomsorg, og gått foran med implementering og spredning av nesten alle tiltakspakkene for sykehjem i Helse­direktoratets Pasientsikkerhetsprogram. Det resulterte i at Norlandia mottok Lederprisen 2017 for Oppsalhjemmets arbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet. Oppsalhjemmet bidro også til at Pasientsikkerhetsprogrammet vant Centre of Excellence-prisen i 2017.

Det er derfor ikke overraskende at mange sykehjem har vært på opplæring hos Oppsalhjemmet. Slik har man implementert og videreutviklet Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker.

Norlandia jobber kontinuerlig med å utvikle et godt tilbud til beboerne. I dag er selskapet godt i gang med samarbeidsprosjekter med det offentlige. Hovedfokuset er kunnskapsutveksling, utvikling av metoder og forbedringsarbeid.

Foto: Thomas T. Kleiven