Vil satse videre på nytt treningstilbud for ungdom: – Dette kan ha god innvirkning på den psykiske helsen

Et nytt samarbeid med Kongsberg kommune gjorde det mulig for Sense trening og helse å åpne dørene for 120 ungdommer i sommerferien. Nå ønsker daglig leder å satse videre på samarbeidssuksessen.

Som i likhet for mange andre, ble mars 2020 en spesiell tid for Wenche Aasmundsen, som er daglig leder ved Sense trening og helse. Alle treningssentre i Norge ble pålagt å stenge. I tre måneder gikk Aasmundsen alene rundt på sitt treningssenter Alle ansatte var permittert, treningsgjestene borte og hun selv var permittert 50 prosent.

– Det var en sjokkopplevelse. Jeg hadde akkurat hatt en gruppetime da det ble varslet om pressekonferanse. Der fikk vi informasjon om at vi måtte stenge samme kveld. Det var nesten som dommedag. Det å sitte alene her var kjemperart, forklarer Aasmundsen.  

Gründer-suksess

Aasmundsen er en av tre Kongsberg-gründere bak Sense trening og helse. De åpnet dørene for første gang i 2008. I dag er de en bedrift bestående av 41 ansatte fordelt på 7 årsverk.

Aasmundsen forteller at et av hennes fremste mål, sett bort fra fornøyde kunder og ansatte, er å etterstrebe seriøsitet og se på muligheter for nye samarbeidsformer med offentlige og private virksomheter i møte med fremtidens mange utfordringer innen folkehelse.

Wenche Aasmundsen er daglig leder ved Sense trening og helse.

En tematikk, som Aasmundsen har skrevet et innlegg om i lokalavisa i Kongsberg, Laagendalsposten, er behovet for en velferdsmiks for å forebygge fysiske og psykiske helseplager etter pandemien. Og et av tiltakene som kan hjelpe mot dette, er et samarbeidsprosjekt som Kongsberg kommune satte i gang etter tildeling av statlige midler sommeren 2021: Sommerskolen. Dette var et tilbud for barn og ungdom bosatt i kommunen, hvor de kunne velge aktiviteter hos ulike bedrifter og organisasjoner/idrettslag. Her var Aasmundsen rask med å vise interesse.

– Stor glede

– Vi søkte om å delta og vi fikk godkjent det med en gang. Vi fikk da totalt 120 ungdommer innom fordelt på 4 uker i løpet av sommeren. Av disse var det mange barn/ungdommer som normalt ikke vi har hos oss på treningssentrene, og som viste stor glede av å få delta på organisert aktivitet, forklarer Aasmundsen.

På timeplanen sto blant annet dansing, Mesternes mester-trening, spinning og andre gruppetimer.

– Jeg så en så utrolig stor glede hos dem. Det var virkelig liv her, forklarer hun.

Etterlyser mer samarbeid

Sense trening og helse fikk også besøk av rådmannen i kommunen under aktivitetsukene i sommer. Hun påpekte gleden hos deltagerne og synes aktivitetene så veldig lystbetonte ut.

– Kongsberg er en by, på lik linje med mange andre byer, hvor det er har vært mye psykiske utfordringer hos barn og unge. Barn og unge som sliter med dårlig selvbilde, liten mestringsfølelse, følelse av å ikke høre hjemme i de tradisjonelle aktivitetene. Det er synd at det er så få alternativt tilbud, sier hun.

– Vi ønsker å få til flere av denne type samarbeidsprosjekter. Jeg åpner gjerne senteret vårt for ungdomsarrangementer, så ikke ungdommen henger i byen og kjeder seg. Men vi trenger et samarbeid for å få dette til.

Hun er ikke i tvil om at trening og bevegelse har stor innvirkning på bl.a. den psykiske helsa til folk.

– Jeg frykter vi får en pandemi etter pandemien, også her i Kongsberg, om vi ikke tar grep for å sikre den fysiske og psykiske helsa. Mer samarbeid kan være et godt sted å starte for å sikre oss at flest mulig ungdommer, som ikke føler seg hjemme på verken fotballbanen eller skibakken, får et etterlengtet treningstilbud. Dette vil ha god innvirkning på den fysiske og ikke minst psykiske helsa, sier Aasmundsen.