Terjes sønn trenger hjelp 24 timer i døgnet: Derfor er valgfrihet viktig for ham

Terje Nistad og Marianne Hegna. Foto: Privat.

Terje Nistad er ikke i tvil om at det å kunne velge leverandør av BPA-tjenester har vært positivt for ham og familien. Han håper flere vil få den muligheten. 

Med en 8-åring og 5-åring i hus, har familien Nistad nok å henge fingrene i. Yngstemann på fem år har medfødt dravets syndrom. Dette innebærer blant annet alvorlig epilepsi, forsinket utvikling og vanskelighet for motorikk og balanse i tillegg til autistiske tendenser. 

– Dette betyr at han trenger hjelp 24/7, sier Terje Nistad. 

– Viktig brikke i omsorgstilbudet

Han forteller at familien i første omgang hadde pleiepenge-ordning. Det betyr at man får støtte for å være sammen med et barn som har blitt sykt, som er under utredning for sykdom og som trenger omsorg og pleie hele tiden. Ettersom begge foreldrene ønsket å gå tilbake i full jobb, så ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) løsningen. 

– Jeg håper BPA-ordningen vil fortsette. Det er en viktig brikke i omsorgstilbudet og det har fungert veldig godt, så lenge man har en ordning tilpasset sitt behov, sier Nistad. 

BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Det er brukeren selv, eller eventuelt pårørende, som organiserer og leder arbeidet assistenten skal utføre. 

– Alltid bra med flere tilbydere

Mange kommuner har samarbeid med private leverandører av BPA-tjenester, som for eksempel Oslo kommune hvor familien Nistad bor. Det betyr at familien kan velge mellom flere ulike BPA-leverandører, kommunalt og privat. Hvis de velger leveranse fra en privat aktør, så koster det ikke noe ekstra. Dette er fordi kommunen har en avtale med bedriften, og kommunen tar regningen for familien for at de skal ha valgfrihet. 

Terje Nistad gjorde grundig research før valget falt på Humana omsorg og assistanse. 

– Vi er veldig fornøyde så langt. For meg så virker det ganske tilfeldig om en kommune har valgfrihet eller ikke. Det burde vært enklere. Det er alltid bra at det er flere tilbydere. Jeg skulle gjerne sett ett eksempel på at monopol har vært bra, sier Nistad. 

– Når man har flere leverandører, så lærer de av hverandre, legger han til.