– Sammen må vi skape et mer inkluderende arbeidsmarked

For Guri Anne Nesdal Egge har hjelp fra assistenter vært avgjørende for at hun kan delta i samfunnet. Nå oppfordrer hun til et arbeidsmarked hvor flere aktører jobber sammen for å skape mer inkludering. 

Guri Anne Nesdal Egge jobber som rådgiver i Mio BPA i Bergen. Mio er en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I arbeidet med egne kunder tar hun med seg sin personlige erfaring og behov for BPA-tjenester. 

– Assistentene mine fungerer som mine armer og bein, og bidrar til at jeg kan delta i samfunnet. Å være mor, søster, venn, engasjert politisk og å være i jobb. De er avgjørende for at jeg skal delta i samfunnet slik du gjør, sier Egge.  

Egge fikk celebral parese ved fødselen, og har sittet i rullestol hele livet. Hun er selv helt avhengig av BPA-tjenester, og ser daglig hvilken verdi det har for mennesker som trenger assistanse. 

– Det som gir meg glede i jobben er å være en del av kollegium. Enda større glede er å føle at jeg er til nytte. Det å føle at kundene mine blir sett og hørt, kanskje for første gang på veldig lenge, sier Egge. 

I Mio anser de BPA som et likestillingsverktøy. Det dekker grunnleggende behov som pleie, omsorg og praktisk hjelp, men ikke minst også å få mulighet til og delta i samfunnets fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. 

Den norske velferdsmodellen har en lang tradisjon med samarbeid mellom offentlig, private og ideelle aktører. Private og ideelle vil være en like naturlig og nødvendig del av løsningen i fremtiden, for å sikre mangfold og læring.

Aktører som Mio bidrar til at samfunnet kan gjøre mer for de som trenger litt ekstra hjelp for å komme tilbake i jobb. Private og ideelle aktører bidrar til nødvendig opplæring slik at flere kan delta i samfunn og arbeidsliv, og at færre står utenfor. 

Egge forteller at BPA er et godt verktøy for å komme inn i arbeidslivet, og håper nå flere aktører kan jobbe sammen slik at alle blir inkludert i arbeidsmarkedet. 

– Med den gode erfaringen jeg har hatt med å komme inn i arbeidslivet, så er jeg er veldig optimistisk for Norges fremtid. Jeg vet at sammen kan vi klare å skape et mer inkluderende arbeidsmarked enn det vi har i dag, sier Egge.  

Les mer om hva Velferdsmiks er her.