Samarbeider med kommuner for å sikre nødvendig helsepersonell

PÅ TUR: Her er Trude Wester (til høyre) og Turid Andersen i Helsepartner Nord-Norge på oppdrag i Finnmark. Foto: Privat

Mange distriktskommuner har problemer med å rekruttere nødvendig helsepersonell. Helsepartner Nord-Norge, med sitt datterselskap Helsepartner Omsorg, er en av mange private virksomheter som bidrar med å sikre kapasitet og kompetanse som kommunene selv ikke sitter på eller sliter med å få rekruttert

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet bare øker. Det viser kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2019.

– Utfordringen er spesielt stor i utkantkommuner i Nord-Norge, konstaterer Trude Wester, sykepleier og viseadministrerende direktør i Helsepartner Nord-Norge.

Oppdragene er mange og forskjellige. De har blant annet rammeavtaler med ulike kommuner for leveranse av personell og tjenester, men opplever også direktekjøp.

Vanskelig uten velferdsmiks

– Alle kommuner har det samme ansvaret for å levere gode tjenester til sine innbyggere. Uten en velferdsmiks hadde dette vært vanskelig. Det beste for kommunene er naturligvis å ha stabilitet og faste ansatte, men det kan for eksempel være mellomfaser der noen har gått ut av en stilling og kommunen ikke har rukket å ansette noen nye, sier Wester.

Hun utdyper videre at flere private har ekspertise innen svært utfordrende oppdrag.

– Vi får de pasientene som kommunene ikke har mulighet til å håndtere selv. Hvis for eksempel en kommune får en innbygger som kobles på respirator på grunn av ALS, og ingen i kommunen har erfaring med dette fra før. Hva gjør man da, spør hun.

En løsning kan være å be om bistand fra private som allerede har opparbeidet seg mye erfaring.

Flere arbeidsgivere

En av tre må jobbe innen helse og omsorg i 2060, kommer fram i perspektivmeldingen. For at Norge skal lykkes i å rekruttere nok fagfolk, er Wester sikker på flere arbeidsgivere gjør det mer attraktivt å jobbe i denne sektoren.

– Før jobbet man gjerne på samme sted hele livet sitt. Slik er det ikke lenger. Vi er mer utålmodige og søker hele tiden nye utfordringer. Da er det en fordel å ha flere arbeidsgivere å velge mellom, sier hun.

Et eksempel Wester trekker frem er muligheten pensjonerte sykepleiere fra offentlig sektor har hos private. Sykepleiere som går av med pensjon når de er 62 år har nemlig ikke lov til å jobbe mer enn maks 19 prosent i det offentlige.

– Men hos private kan de jobbe så mye de vil. De fleste går av med pensjon av en grunn, men etter hvert er det noen som syns tilværelsen blir litt kjedelig. De sitter på masse kompetanse og er en kjemperessurs for oss, sier Wester.

Wester har selv nylig utfordret seg selv med bli utleid en periode som virksomhetsleder i Kautokeino kommune. En kommune der cirka 90 prosent av innbyggerne er samisk.

– Det var en spennende utfordring og lære seg hvordan en utkantkommune inne på vidda løser sine oppgaver – på en forbilledlig måte. Og jeg fikk gleden av å se «de 3 soler» – et fenomen som stort sett bare vises på en kald vinterdag på Finnmarksvidda (her kan du se bildet). En uforglemmelig opplevelse, sier hun.

Les flere saker

Verdens helsedag: Dette mener nordmenn om private helse- og velferdsbedrifter

En fersk Kantar-undersøkelse viser at stadig flere nordmenn er skeptiske til at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er en markant økning fra foregående år.

BPA-utvalg enige om fritt brukervalg: – Et tydelig signal til våre politikere

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOU-en «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper dette skal gi mer rettferdige regler for alle. 1. september 2019 ble BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har jobbet med å gå gjennom BPA-ordningen og foreslå forbedringer i form av en norsk... Read more »

Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen. – Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier... Read more »

– Selv om vi alle bruker sko, så er ikke tresko riktig for alle

Birgit Skarstein har selv benyttet seg av valgfriheten som finnes innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun mener det å kunne velge leverandør har hatt stor innvirkning for henne.

Vil satse videre på nytt treningstilbud for ungdom: – Dette kan ha god innvirkning på den psykiske helsen

Et nytt samarbeid med Kongsberg kommune gjorde det mulig for Sense trening og helse å åpne dørene for 120 ungdommer i sommerferien. Nå ønsker daglig leder å satse videre på samarbeidssuksessen.

Distriktskommuner vil rammes hardt hvis de ikke får kjøpe hjelp fra private

For første gang er det kartlagt hvilke konsekvenser det vil ha å fase ut private bedrifter fra helse- og omsorgssektoren. Rapporten slår fast at det er distriktskommuner som vil rammes hardest.