Marie (26) og familien har bygget opp egen BPA-bedrift – nå vil de hjelpe flere

Marie Aune Bardal (i midten) har gjennomført alle 10 på topp turene i Steinkjer sommeren 2021. Her på Litlklumpen i Ogndal, 631 meter over havet. Her sammen med assistantene sine, Anja Henrika Landfald (til venstre) og Bente Nprum (til høyre).

Marie Aune Bardal (26) har cerebral parese og er arbeidsleder i egen familiebedrift. Arbeidsmetodikken de har utviklet mener de kan ha overføringsverdi til andre familier i samme situasjon.

Marie Aune Bardal (26 år) har sterk cerebral parese. Hun kommer fra Snåsa, har egen leilighet i Steinkjer og tar i høst fatt på en mastergrad innenfor idrettsvitenskap ved Nord Universitet i Levanger. Aune Bardals livsmotto er «everything is possible». At alt er mulig, viser Aune Bardals og hennes assistenter gjennom stadig grensesprengende aktiviteter. I sommer har hun gått alle «10 på topp-turene» i Steinkjer kommune. Dette ved hjelp av to assistenter og en egenutviklet «stige». I fjor sommer løp hun maraton (42 km!) på Guldbergaunet stadion i Steinkjer. Aune Bardal er også en ivrig isbader. Det hender at både assistenter og venner også deltar på dette.

– EIP og folkene som jobber for meg har gitt meg livet mitt tilbake. Det har betydd alt, sier Aune Bardal. 

Foto: Marie Aune Bardal

Det har ikke alltid vært rosenrødt

Livet til Aune Bardal og dem rundt henne har ikke alltid vært en dans på roser. Det har vært mange motbakker og tiår med jobbing for å komme frem til en forståelse av hva som trengs for å kunne leve et godt liv, selv med funksjonsnedsettelser. Underveis i dette arbeidet har Aune Bardals livsmotto om at «alt er mulig», vært en ledestjerne.

Grunnlaget for å lykkes har først og fremst vært en riktig tilmålt BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-ressurs. Videre har det gode samarbeidet mellom to kommuner og Aune Bardal med familie, vært avgjørende. Statsforvalteren har også vært involvert i flere omganger, gjennom rådgiving og midler til to prosjekter. Målet har vært å utvikle en bærekraftig løsning med BPA (brukerstyrt personlig assistanse), som bl.a. kan gjøre det mulig for funksjonshemmede unge fra distriktskommuner, å forflytte seg over kommunegrenser for å ta høyere utdanning i en «universitetsby», slik Aune Bardal har fått mulighet til. 

Et godt samarbeid mellom flere nivåer har resultert i EIP (everything is possible), som er Aune Bardal eget selskap. EIP drifter Aune Bardal BPA-ordning, som er skreddersydd etter hennes ønsker og behov. 

Istandsetting 

Marie Aune Bardal (i midten) har gjennomført alle 10 på topp turene i Steinkjer sommeren 2021. Her på Litlklumpen i Ogndal, 631 meter over havet. Her sammen med assistantene sine, Anja Henrika Landfald (til venstre) og Bente Nprum (til høyre).

BPA skal være et bidrag til likeverd og samfunnsdeltakelse, samt sikre mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd. For å lykkes med dette for Aune Bardal sin del, har det vært avgjørende at hennes BPA-ordning har vært rigget robust og tilstrekkelig bærekraftig med bl.a. kompetente medarbeidere. Virkemidler som vi har benyttet er bl.a. koordinator tilknyttet ordningen, en liten stilling til daglig ledelse, samt å rekruttere dyktige assistenter som har god personkjemi med Aune Bardal, som liker samme type aktivitet som henne og som ønsker å arbeide nettopp i hennes arbeidstidsordning. 

Arbeidstidsordningen som anvendes er tilpasset Aune Bardal og godkjent av Arbeidstilsynet. Dette innebærer vakter av 24-48 timers varighet. Det gjør at hun f.eks. ikke må gå midt i en forelesning ved Nord Universitet, droppe fjellturen fordi hun da ikke vil rekke hjem til vakt-skifte, eller dra fra festen lenge før den er slutt.

– Arbeidstidsordningen er unik. Den er tilpasset Maries behov og gjør at hun kan leve livet sitt. Dette er en type turnus som også gagner oss arbeidstakerne, og er årsaken til at flere har søkt jobb hos oss, sier koordinator Inga Berit Lein.

– Nøkkelen for å lykkes er også å styre ressursen slik at behovene blir dekket. Jeg har myndighet til å faktiske utøve det ansvaret en BPA-ordning krever. Det har vært viktig for oss. Tidligere opplevde jeg at jeg hadde et stort ansvar, men ingen myndighet til å ta det, forklarer Aune Bardal. 

Helse

Aune Bardal er glad i å utøve sport og friluftsliv og det å kunne være aktiv er et viktig helseverktøy for hennes del. I den forbindelse er det avgjørende å få på plass riktige og tilpassede hjelpemidler raskt. Gode hjelpemidler avlaster- og er således et viktig helseverktøy både for henne og assistentene.

Foto: Marie Aune Bardal

I Aune Bardals ordning er arbeidet rundt hjelpemidler bakt inn i BPA-ordningen. Det har bidratt effektivt til at hun til enhver tid har det utstyret hun trenger for å kunne være aktiv, studere, drive med sport og friluftsliv, være sammen med venner og ta vare på egen helse.

– Videre har vi erfart at en nøkkel til helse også kan være å knytte habilitering- og rehabilitering til BPA-ordningen. Marie samarbeider med sin koordinator Inga Berit Lein om alt som har med helse å gjøre. Lein er utdannet vernepleier. Ordningen har også andre assistenter med kompetanse innenfor helse, som bistår Marie under helsebringende aktivitet, sier Eygunn Bardal, som er daglig leder i EIP.

Foto: Marie Aune Bardal

Nye tilnærminger til BPA

EIPs målsetting er å utvikle nye- og individuelt tilpassede løsninger innenfor BPA. De mener at ved å behandle alle likt, skapes store ulikheter. Det er derfor viktig for de å møte hvert menneske med tiltro til at det vet best, for deretter å bistå med å utvikle en ordning som er tilpasset nettopp den det gjelder. Slik Aune Bardal har blitt spurt om hva hun faktisk trenger.

– Vi jobber hele tiden forebyggende. Metodene som anvendes er enkle og samtidig effektive. At de også kan være kostnadsbesparende, synliggjøres gjennom et årlig sykefravær på 0,7%. Vi anser at dette bla.a. har å gjøre med at alle, både Marie og hennes assistenter, har en hverdag som de har valgt selv og som de trives med. Våre løsninger har overføringsverdi til andre, og vi vil tilby tjenester til flere enn Marie, sier Eygunn Bardal.