Mange vegrer seg for å snakke om seksuell helse – dette kurset skal få slutt på det

Fra venstre: Heidi Hagen, idrettspedagog ved Ringen Rehabiliteringssenter, Marius Owren, sosionom ved Ringen Rehabiliteringssenter, Frøydis Sund, prosjektleder for kurset som er i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), og Heidi Nordsveen, kreftkoordinator i Ringsaker kommune. Foto: Thomas Strandby / Ringsaker Blad.

Det å være alvorlig syk kan ha innvirkning på den seksuelle helsen, men for mange er det vanskelig å snakke om – også for helsepersonell. Kurset «Trenger vi å snakke om det?» gjorde at Ringen Rehabilitering endret inntakssamtalen med pasientene. 

– Vi spør jo pasienter om de blir forstoppet av smertestillende, så hvorfor skal man ikke spørre om sexlysten er blitt påvirket? Det er like naturlig å snakke om det, men det må ufarliggjøres, sier Marius Marius Owren, sosionom ved Ringen Rehabiliteringssenter. 

I regjeringens Snakk om det! Strategi for seksuell helse, (2017-2022) er seksualitet beskrevet som en ressurs gjennom hele livsløpet, selv ved alvorlig sykdom. Forskning og erfaring viser at pasienter med alvorlig, kronisk sykdom og deres partnere har uttrykt behov for at helsepersonell tilbyr samtaler om seksuell helse. Dette er noe kurset «Trenger vi å snakke om det?» har som mål å gjøre noe med. 

Marius Owren deltok på kurset i fjor sammen med kollega, Heidi Hagen, idrettspedagog ved Ringen Rehabiliteringssenter. Dette er et kurs for hvordan man som helse- og sosialfaglig personell kan snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet. Fokus er på kommunikasjon om seksuell helse i lindrende omsorg og behandling. 

Deltakelsen på kurset førte raskt til endringer hos Ringen Rehabiliteringssenter. 

– Vi la om inntakssamtalene våre der vi nå informerer om at vi har kurset personell som kan ta en samtale om seksuell helse hvis de har behov for det. Det er også lagt til i kartleggingen vår. Dette har fungert kjempebra her på Ringen, sier Heidi Hagen. 

– Vi opplever at pasienter syns det er vanskelig å være den som tar opp seksuell helse først. Men når man som fagpersonell først kommer inn på tema, så er det ikke noe problem å snakke om. Det handler om å åpne opp den døren. Det er det dette kurset har gjort meg mest trygg på, nemlig at det er ikke farlig å ta opp seksualitet. Det er viktig at pasienter får informasjon om at det finnes hjelp, sier Marius Owren. 

– Endre holdninger

De to har i år holdt innlegg for nye kursdeltakere for å dele sine erfaringer. 

– Vi koblet på Ringen Rehabiliteringssenter fordi vi ønsker å ha ulike erfaringsstemmer. Det at Ringen har gjort om inntakssamtalene, var en fin måte å vise hvordan man kan ta i bruk kurset og gjøre endringer på arbeidsplassen, sier Frøydis Sund, som er prosjektleder for kurset som er i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), og seniorrådgiver ved Likestillingssenteret. 

Det er tredje året på rad USHT Hedmark gjennomfører kurset. De to første årene var det spesielt rettet mot lindrende omsorg og alvorlig sykdom. I år har de utvidet målgruppen til å også gjelde helse- og sosialfaglig personell som jobber med eldre mennesker og med personer med funksjonsnedsettelser, utviklingshemming og demens.  

– Jeg jobber mye alene, men nå tør jeg å spørre om seksuell helse hos pasientene. Det går helt fint.  Dette handler litt om å endre holdningene mange har til seksuell helse. Vi er nå i ferd med å lage en kreftplan for kommunen hvor dette er et tema. Vi har jo også samarbeid med Ringen Rehabilitering om enkelte pasienter, så da er det bra at vi er bevisst på dette begge plasser, Heidi Nordsveen, kreftkoordinator i Ringsaker kommune. 

– Seksuell helse er like viktig som all annen helse, men det blir lett glemt fordi vi mangler god undervisning i dette i flere utdanninger. Til tross for alle nakne kropper man ser i reklamer, så er det likevel tabu å snakke om. Dette gjelder spesielt hvis det er seksuelle problemer. Dette er helt nødvendig å sette på dagsordenen, sier Frøydis Sund. 

Et tydelig behov

Hun understreker at helsepersonell som deltar ikke får spisskompetanse, men en grunnkompetanse i å ta opp seksualitet med pasientene. 

– Vi har kun fått positive tilbakemeldinger. Noen har vært kjempetakknemlige for at vi har tatt opp temaet og det har gjort stor forskjell i livet til enkelte, sier Heidi Hagen ved Ringen Rehabilitering. 

– Fellesnevneren for mange er nedsatt lyst. Det kan være ulike årsaker til det, som for eksempel nedsatt ereksjonsevne etter behandling med stråleterapi, eller at man har operert bort et bryst og ikke klarer å være intim. Mye handler om selvbilde. Føler man seg ikke bra, så blir intimitet nedprioritert. Vi har hatt undervisning i tematikken her på Ringen noen ganger og da har folk møtt opp før tiden. Det skjer omtrent aldri her hos oss. Det er et tegn på at folk syns dette er interessant. Det er helt tydelig et behov der, sier Owren.