Lyttet til pasientene – skapte det første recoverybaserte psykiatriske sykehuset i verden

VISJON: Helsegründer Ole Andreas Underlands og Hurdalsjøen Recoverysenter har som visjon å videreutvikle den norske velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenking. Foto: Lena Verås Eriksen

Det hele startet med en ambisjon om å skape et sykehus etter pasientenes ønske. I dag vekker Recoveryakademiet og Hurdalsjøen Recoverysenter oppmerksomhet verden over.

«This private hospital stepped forward before any public hospital had taken the plunge», skriver den amerikanske vitenskapsjournalisten, Robert Whitaker, etter at han besøkte Hurdalsjøen Recoverysenter i 2019. Og det er det Recoveryakademiet har gjort. De har gått foran.

Det har siden  midten av 1990-tallet vært et uttalt mål fra politikernes side å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. I mars 2010 gikk det ut et skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, som ledd i ny strategi for «riktig og redusert bruk av tvang». Et av minimumskravene var at alle helseforetakene skulle tilby medikamentfri behandling, som et tvangsreduserende tiltak.

Flere brukerorganisasjoner hadde gjennom mange år jobbet for å få gjennomslag for kravet til helseforetakene som kom i 2010, men lite ble gjort for å realisere medikamentfrie alternativ før i 2013. Da ble psykiatrisk sykepleier og helse-gründer, Ole Andreas Underland, kontaktet av Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud. De ba ham om bistand til å utarbeide et forslag for hvordan et medikamentfritt psykiatrisk sykehus kunne se ut.

– Det sa jeg ja til, og sammen med min partner Tom Ø. Liudalen satte vi oss ned med representanter fra Fellesaksjonen. De beskrev for oss hvordan de ønsket at et slikt tilbud skulle se ut, sier Ole Andreas Underland, gründer og daglig leder av Recoveryakademiet.

Erfaringskompetanse

Et av kravene Underland hadde fra start var at halvparten av de ansatte skulle ha erfaringskompetanse.

– Da fikk jeg kommentarer som; «du er gal» og «de kommer ikke til å ta oss på alvor». Men jeg var helt sikker på at dersom man skal drive et recoverybasert sykehus, så må man ha ansatte med erfaringskompetanse. Og slik ble det, sier han.

I 2014 fikk de en forespørsel om å gi tilbud til 5 langtidspasienter i Vestre Viken Helseforetak. Deretter søkte Recoveryakademiet (tidligere Incita) om godkjenning for et psykiatrisk sykehus, og det fikk de. 1. april 2015 startet de opp verdens første recoverybaserte sykehus, basert på prinsippene som brukerorganisasjonene hadde satt.

 – Aha-opplevelse

– Jeg hadde ikke hørt om medikamentfri behandling før i 2013, og jeg ble sjokkert da jeg ble presentert for tall om behandling av schizofreni, hvor de som har diagnosen og får medikamentfri behandling, klarer seg mye bedre enn de som går på medisiner, sier han.

– Det har vært en aha-opplevelse. Pasientene har sagt dette i årevis, og vi erkjenner at de har hatt rett, legger han til.

– Nå har vi drevet i seks år og det som gleder oss mest er at vi har 80 prosent fornøyde pasienter. Ikke bare fungerer det for pasientene, men vi som tjenesteutøvere har endret radikalt måten vi jobber på og den recoverybaserte tilnærmingen har blitt til en interessant reise.

– Kan leve et fullgodt liv med psykoselidelser

Behandlingen pasientene får består av sunt kosthold, trening og gruppebasert behandling i Illness Management og Recovery (IMR). Hver enkelt pasient setter sine egne recoverymål, og personalet støtter den enkelte til å oppnå de.

– Vi må behandle mennesker slik at de opprettholder håpet. Det går utmerket an å leve et fullgodt liv selv om du har psykoselidelser. Man må slutte å tro at psykose er lik livslang medisinering, sier han.

– Hvis medisinering hadde fungert, så ville vi sett samme effekt som da antibiotika ble oppfunnet. Da døde ikke folk lenger av infeksjonssykdommer. Hvis dette var tilfelle når det kommer til medisinering av psykiske helseproblemer, så ville forekomsten synke. Men forekomsten bare øker, legger han til.

Mange som kommer til Hurdalsjøen Recoverysenter står på medikamenter som de ønsker å redusere, alternativt å trappe helt ned på. Opp mot 80 prosent lykkes i å bli medikamentfri. Andre lykkes i å få en riktig tilpasset dosering.  71 prosent av de som deltok i en pasientundersøkelse i 2021 oppga at de har hatt som målsetning for oppholdet å trappe ned på medisiner.

– Det er mange som ønsker et samarbeid, og vi har fått henvendelser fra blant annet Australia, England, Irland, Korea, Frankrike, Hellas, Spania, Indonesia, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Romania. I et samarbeid med Høgskolen Innlandet, sendt vi i februar 2020, en delegasjon tilBanda Aceh i Indonesia. Der delte vi erfaringer og underviste i Recovery og IMR.

Vil videreutvikle velferdsstaten

I det norske velferdssamfunnet har vi en sterk tradisjon for en velferdsmiks, et samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Hurdalsjøen Recoverysenter, som er en del av fritt behandlingsvalg, er et godt eksempel på dette. Valgfriheten gir pasienter og pårørende verdighet og innflytelse over egen hverdag. Samtidig gir det det offentlige mulighet til å søke nye løsninger, som i dette tilfellet recoverybasert behandling.

– Vår visjon er å videreutvikle den norske velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenking. Mitt overordnede mål er å implementere det vi har gjort inn i velferdsstatens standardløsninger. Alle som blir innlagt på grunn av psykiske helseproblemer må få tilbud om et alternativ til medisinering. Det er en forutsetning for å få redusert tvangsbruken, sier han.

– Vi har vist at kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet kom med i 2010 er mulig å gjennomføre. Flere brukerorganisasjoner har i mange tiår bidratt til bevissthet rundt denne problematikken, og vi har vist at det er mulig å få til recoverybasert behandling i praksis, sier Underland.

Fakta om Hurdalsjøen Recoverysenter:

 • Behandlingen er recoverybasert og består av sunt kosthold, trening og gruppebasert undervisning i Illness Management and Recovery (IMR).
 • IMR er et tverrfaglig behandlingsprogram for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Mange som kommer til Hurdalsjøen Recoverysenter står på medikamenter som de ønsker å redusere, alternativt ønsker de å trappe helt ned. Opp mot 80 % lykkes i å bli medikamentfri. Andre lykkes i å få en riktig tilpasset dosering.
 • Hver pasient jobber mot personlige mål. Målene kan endres underveis.
 • Kostnadene for behandlingen blir dekket av Helfo dersom du har henvisning fra en offentlig ansatt spesialist.
 • Helfo koordinerer og følger opp institusjoner som er godkjent for ordningen fritt behandlingsvalg. Rettighetsvurdering må tildeles av psykologspesialist eller psykiater som jobber i den offentlige spesialisthelsetjenesten.
 • Hvert opphold varer vanligvis i fire måneder.
 • Alle medarbeiderne har medleverturnus, noe som betyr at de jobber og bor på sykehuset i ei uke, deretter har de fri ei uke.
 • Alle pasientene har en psykolog eller psykiater som har behandlingsansvaret. De koordinerer og veileder behandlingen under oppholdet.
 • Halvparten av de ansatte skal ha erfaringskompetanse, enten personlig erfaring eller med erfaring i nære relasjoner.
 • De har 60 plasser

Les flere saker

Verdens helsedag: Dette mener nordmenn om private helse- og velferdsbedrifter

En fersk Kantar-undersøkelse viser at stadig flere nordmenn er skeptiske til at det offentlige helsevesenet vil klare å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er en markant økning fra foregående år.

BPA-utvalg enige om fritt brukervalg: – Et tydelig signal til våre politikere

Etter over to års arbeid, har BPA-utvalget nå avgitt NOU-en «Selvstyrt er velstyrt». NHO Service og Handel håper dette skal gi mer rettferdige regler for alle. 1. september 2019 ble BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget har jobbet med å gå gjennom BPA-ordningen og foreslå forbedringer i form av en norsk... Read more »

Dette samarbeidet gjør at pasienter får raskere hjelp med muskel- og skjelettplager

Over halvparten av symptomene fastlegepasienter har, kan relateres til muskel- og skjelettplager. Mer samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer kan være en del av løsningen. – Jeg er overbevist om at hvis flere fastleger har et samarbeid med en lokal kiropraktor, så får pasienten som sliter med muskel- og skjelettplager et bedre og raskere behandlingstilbud, sier... Read more »

– Selv om vi alle bruker sko, så er ikke tresko riktig for alle

Birgit Skarstein har selv benyttet seg av valgfriheten som finnes innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun mener det å kunne velge leverandør har hatt stor innvirkning for henne.

Vil satse videre på nytt treningstilbud for ungdom: – Dette kan ha god innvirkning på den psykiske helsen

Et nytt samarbeid med Kongsberg kommune gjorde det mulig for Sense trening og helse å åpne dørene for 120 ungdommer i sommerferien. Nå ønsker daglig leder å satse videre på samarbeidssuksessen.

Distriktskommuner vil rammes hardt hvis de ikke får kjøpe hjelp fra private

For første gang er det kartlagt hvilke konsekvenser det vil ha å fase ut private bedrifter fra helse- og omsorgssektoren. Rapporten slår fast at det er distriktskommuner som vil rammes hardest.