Jharna er lege, men fikk ikke jobb i Norge: Nå bidrar hun med koronavaksinering av helsepersonell

Jharna i Ecura. Foto: Ecura

Jharna Andhare er utdannet lege og kom til Norge for ti år siden. For henne var det vanskelig å komme innafor arbeidsmarkedet, men plutselig var det en dør som åpnet seg. 

Andhare er utdannet lege fra India. Utdanningen er godkjent i Norge, men hun mangler turnusarbeid. Dette har gitt henne utfordringer i arbeidsmarkedet, og hun havnet ikke øverst i søknadsbunken da hun startet jobbsøknadsprosessen i Norge. Men hun ga seg ikke. Rett før koronapandemien brøt ut fikk hun jobb hos Ecura Hjemmetjenester og BPA. 

– Jeg setter koronavaksine på mine kollegaer. Jeg er veldig glad for at jeg kan bruke ferdighetene mine til å hjelpe kollegaene mine i kampen mot korona, forteller Andhare. 

Takknemlig

Det var gjennom samarbeidsavtalen Ecura har med Nav Oslo at Andhare fikk jobben. Avtalen omhandler å inkludere de som vanligvis ikke havner øverst i søknadsbunken av ulike årsaker. Bedriften ønsker spesielt å komme i kontakt med personer som har helsefaglig utdanning fra sitt hjemland, men som mangler godkjenning i Norge. 

– Jeg er veldig takknemlig for at arbeidsgiveren min har hatt tro på meg, og gitt meg den første sjansen til å vise min kompetanse. Denne jobben har hjulpet med å forbedre norskkunnskaper, noe som vil være bra når jeg skal finne jobb som lege i fremtiden. Dessuten er jeg nå økonomisk uavhengig. Det er veldig viktig for meg, sier hun.  

Andhare er en av Ecuras tjenesteansvarlige med ansvar for tjenestemottakerne i en av bydelene i Oslo. Dette innebærer blant annet å følge opp tjenestemottakernes vedtak, dialog med pårørende, saksbehandler i bydelen, fastlege, sykehus m.m. 

Inkluderende arbeidsliv

Ecura har inngått en rammeavtale med Oslo kommune om levering av hjemmetjenester. Dette betyr at de har tett samarbeid med kommunen for å gi brukerne større innflytelse, fleksibilitet og valgfrihet. Dette er en del av velferdsmiksen Norge har lang tradisjon for. For hver dag som går der en person står utenfor skole eller arbeidsliv, så koster det samfunnet penger. Og enda viktigere, det er en stor kostnad for den enkelte å ikke kunne delta i arbeidslivet. Det at flere får rask og riktig hjelp slik at man kan komme i arbeid, er en av de viktigste oppgavene vi må løse i tiden fremover. 

– Bakgrunnen for at vi inngikk et samarbeid med Nav er at vi så på det som en mulighet til å rekruttere flere til helse og omsorg. Gjennom samarbeidet får vi tilgang til søkere som vi antagelig ikke ville hatt tilgang til i en annen rekrutteringsprosess. Vi vet at det blir mangel på helsepersonell fremover, og dette er en mulighet for å bidra til å være et springbrett videre for de som har behov for litt ekstra veiledning for å komme inn i arbeidslivet, sier Irene Foss, leder for hjemmetjenester og BPA i Ecura. 

– Andhare tilfører oss høy kompetanse. Hennes mål er å kunne jobbe som lege i Norge, så vi vet jo at vi mister henne på sikt. Samtidig er vi glad for at dette kan være et springbrett videre for henne, sier Foss. 

Flere ansettelser

Simen From, som arbeider som KAM i Nav Oslo, har blant annet i oppgave å koordinere samarbeidet mellom bedrift og Nav-systemet. Han understreker at det er viktig å få med private arbeidsgivere. 

– Samarbeidet med Ecura fungerer svært godt og har gitt gode resultater i form av flere fine ansettelser. Samarbeidet er godt implementert i hele organisasjonen. Ecura lykkes med inkluderingen fordi de ser bort fra hull i CV-ene og eventuelle formelle kompetansegap. Her er det fokus på personen bak CV-en, altså egnetheten og motivasjonen, samt forutsetningene og viljen til å lære. 

Nav Oslo og Ecura har signert en formell kontrakt om arbeidsinkludering i bedriften. 

– Vi har bygget en veldig god relasjon til From. Han kjenner vår virksomhets behov og rekrutteringene har derfor gått veldig bra. Samtidig ser vi også verdien av å kunne diskutere muligheter fremover, sier Foss. 

– Dukker det opp en kandidat som mangler de formelle språkkravene, ja da har vi fokus på språkopplæring i lønnet arbeid slik at kandidaten kan bestå språktestene innen en avtalt tentativ dato. Dukker det opp en kandidat med noe mangler i forbindelse med den formelle fagkompetansen, ja, så er det fokus på å gi relevant faglig påfyll, sier Simen From i Nav.  

From oppfordrer andre arbeidsgivere til å ta sjansen. 

– Vi oppfordrer virksomhetene til å ta kontakt med NAV Oslo, eller si ja til et møte når vi tar kontakt! Og så handler det rett og slett om å tørre å prøve det ut etter en nøye planleggingsfase. Kontaktinformasjon ligger på Nav, sier From.