Dette samarbeidet har hindret mye importsmitte

Medi3 i Ålesund fikk raskt på beina en egen covid-19 avdeling i starten av pandemien, hvor de underveis fant det fornuftig å investere i test-lab. Gjennom denne test-laben har over 100 utenlandske arbeidere fått påvist koronavirus. 

Fjoråret begynte for Medi3, som for mange andre bedrifter, med en del utfordringer i relasjon til koronautbruddet. Det ble raskt et behov fra næringslivet for rådgivning og testing for å hindre importsmitte. I tillegg ble Medi3, sammen med flere andre private helsebedrifter, en viktig del av den offentlige koronaberedskapen.

Jan-Terje Teige, adm. dir for Medi3

– Med basis i vår allerede eksisterende reise- og vaksinasjonsklinikk, fikk vi raskt på beina en egen covid-19 avdeling som utførte disse tjenestene. Dette fikk løst behovet for rådgivning og testing fra næringslivet, som har vært betydelig i løpet av det siste året. Underveis fant vi det fornuftig å investere i en egen test-lab slik at vi kan gi svar på korona-prøvene i løpet av ett døgn, sier Jan-Terje Teige, administrerende direktør for Medi3. 

Utenlandsk arbeidskraft 

På Sunnmøre er det flere industribedrifter med en betydelig mengde utenlandsk arbeidskraft, på grunn av dette har det vært et stort behov for å forhindre at importsmitte spres i både bedrifter og lokalsamfunnet. 

– Vi vet at over 100 utenlandske arbeidere har fått påvist koronavirus ved testing hos Medi3. De har da unngått å påføre bedriften og lokalsamfunnet smitte, forteller Thorbjørn Kjærnli, allmenn- og bedriftslege hos Medi3.

Fleksibilitet 

Beredskapen som ligger i velferdsmiksen, samarbeidet mellom offentlige, private og ideelle aktører, gjør at det er mulig å få raskt på plass et slikt tilbud. 

– Det var nettopp det at vi hadde fagekspertise og system på plass, som gjorde at vi kunne få opp et raskt tilbud innen koronatesting.  Sterke fagmiljøer er viktig, det vil også kunne gi den nødvendige fleksibiliteten i tilbudet som kan være nyttig både for offentlig helsevesen, næringslivet og private framover, avslutter Jan-Terje Teige, administrerende direktør for Medi3. 

Fakta om Medi3:

  • Medi3 er et privateid medisinsk senter. 
  • Medi3 ble først etablert i Ålesund i 1986, og har i tillegg en avdeling i Ulsteinvik. De er også hovedeier av Medi3 Ringvoll Klinikken, med avdelinger i Oslo og Hobøl, og ShipMed AS. 
  • Medi3 samarbeider med det offentlige om en rekke behandlinger, gjennom anbud med Helse Midt.  
  • Medi3 har et bredt og relevant tilbud av helsetjenester, som blant annet allmennlege, operasjoner, korona-test og vaksinasjon, fysioterapi og kiopraktikk m.m.