Ansatte i private helse- og velferdsbedrifter: – Motivasjonen min er å utgjøre en forskjell menneskers hverdag

Øverst fra venstre: Chris Thomas, Anne Frikstad, Dagfinn Isaksen, Christer Østby, Veronica J. Hovind, Sunniva Eriksen Hustoft og Kay Johansen.

Jakten på nok hoder og hender er den største helsepolitiske utfordringen Norge står overfor. Ansatte i den private delen av velferdsmiksen mener samspillet mellom privat og offentlig sektor fremmer læring og faglig utvikling, gjør det mer attraktivt å jobbe innen helsesektoren.  

Christer Østby (30), ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge)) siden 2018:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Hovedmotivasjonen min i jobben er å kunne utrette en forskjell i menneskers hverdag. Etter å ha vært innom ulike selskaper innen helse og omsorg, så stoppet jeg opp hos Humana omsorg og assistanse, primært på grunn av god kvalitet i tilbudet man leverer. Her møter man engasjerte kollegaer som tar ansvar for at alle skal få muligheten til et så verdig liv som mulig, uavhengig av utgangspunkt.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Det som er spennende med å jobbe i en privat virksomhet er at man i større grad har mulighet til å utgjøre en forskjell. Man kan endre små og store ting i hverdagen, som kan utgjøre vesentlige forskjeller for enkelte, fortere. På den måten kan man skreddersy et tilbud med kvalitet, samtidig som at man enkelt kan gjøre justeringer underveis som gagner alle – dersom det er nødvendig. Min erfaring er at dette fører til bedre utvikling hos brukere, mer engasjert personal og en generelt mye bedre hverdag.  

Chris Thomas (56), ansatt i Aberia Ung og en del av et kollegium på 600 i Aberia. Han har jobbet der siden 2017 og er hovedtillitsvalgt:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Aberia? 

– Dette er den mest givende jobben jeg har vært borti. Jeg strekker meg langt for å fortsette i denne jobben. Jeg var ikke utdannet til dette, men jobbet i mange år innen alt mulig – som hestesporttrener og utøver, i byggebransjen og lignende. Men jeg ble skadet i leggen og måtte finne noe nytt. På avklaring hos NAV anbefalte de at jeg burde jobbe med unge mennesker. Jeg er veldig følsom, så jeg ville ikke jobbe i barnevern. Jeg fikk praksisplass hos Aberia Ung i tre måneder. Etter to vakter var jeg solgt. Det var unikt. Etter tre måneder fikk jeg tilbud om vikarstilling i Aberia. Etter vikariatet gikk ut, fikk jeg nytt tilbud om vikariat fra Aberia før jeg fikk 100 % fast jobb. Jeg har lært masse. Det har vært intenst, tøft, slitsomt, men dette er en viktig og unik jobb.   

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Jeg har ikke erfaring fra det offentlige, men jeg er imponert over det utrolige engasjementet for ungdommene her i Aberia. Det er lett å merke at her er det ungdommene som gjelder. Det at vi bryr oss er gjennomgående i hele bedriften.  

– Jeg ble valgt som hovedtillitsvalgt i september 2020. Jeg er imponert over innsatsen fra alle sammen. Ledelsen har tatt meg godt imot. Jeg er veldig direkte, ærlig og lojal. Alt skal være rettferdig og alle skal gjøre en grundig jobb. Det er gått veldig bra. Det er nytt for meg å være hovedtillitsvalgt, så jeg går på ulike kurs og opplæring nå.  

Hva tenker du om den politiske debatten hvor en del er motstandere av private virksomheter innen helse og velferd?  

– Det er ikke så viktig for meg. Jeg stortrives i Aberia og er imponert over det engasjementet som er her for ungdommene. Det er viktige enn alt. Jeg er lite å si om debatten. Det viktigste er at ungdommene får et godt tilbud, ikke hvem som leverer. De medleverturnusene som vi private har, er bedre for barna og også bra for meg som ansatt. 

Dagfinn Isaksen (49, ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge) siden 2015:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Spennende å være med å bygge opp BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-virksomhetsområde i en solid og fremtidsrettet bedrift.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Det er viktig med både offentlige og private aktører. Jeg føler jeg har mer medbestemmelse til å bidra til utvikling av virksomhetsområdet og bedriften enn jeg ville hatt i en offentlig virksomhet.  

Veronica J. Hovind (43), sykepleier i Stendi (over 5.000 ansatte i Norge) siden 2009:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Stend?  

– Det gir meg en trygghet. Det er mange utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet?  

– Det fine med å jobbe i Stendi er at det er en trygg arbeidsplass. Det er kort vei til leder og beslutningsveien er kort. Jeg føler jeg har en meningsfull jobb, der jeg får bidra til å gi de eldre en bedre hverdag.  

Sunniva Eriksen Hustoft (26), ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge) siden 2019:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy og en tjeneste i utvikling, og det gir de av oss som er funksjonshemma muligheten til å leve livet slik man selv ønsker. Humanas visjon er «Alle har rett til et godt liv», og BPA er en tjeneste som jobber for den visjonen i praksis. Det arbeidet vi gjør i Humana er både viktig og av høy kvalitet. Jeg søkte jobb i Humana nettopp av den grunn, og jobber fortsatt med BPA i Humana fordi jeg vil være med på å videreutvikle tjenesten for våre kunder samt sikre at enda flere får tilgang til dette livsendrende verktøyet. 

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Fordi de vi leverer tjenester til er våre kunder, og aktivt må velge å bruke Humana som sin helse- og omsorgsleverandør. Vi må stadig forbedre oss og sikre at vi leverer attraktive tjenester. Jeg har tidligere jobbet i kommunalsektoren, og opplevde da at man ikke alltid var like flink til å sette tjenestemottakeren først – selv om det selvsagt også der var målet. Private helse- og omsorgsbedrifter må hele tiden skape nyvinning. Det betyr at jeg som ansatt må være på ballen og kundeorientert, i tillegg til at det gjør at jeg får gå fremst i utviklingen sammen med de vi leverer tjenester til. Dette er spennende, lærerikt og utfordrende – en perfekt kombinasjon for meg! 

Anne Frikstad (63), ansatt i Humana omsorg og assistanse (2.500 medarbeidere i Norge) siden september 2014:  

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Jeg fikk tilbud om denne jobben og takket ja. Jeg syns det virket som en spennende og interessant jobb.  

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

–  For det første føler jeg en tilhørighet og med det et ansvar og lojalitet til arbeidsgiver. Avgjørelser og prosesser går raskere og jeg opplever at man er tettere på ansatte på alle nivå. Og så er det en viktig jobb som gjøres, nemlig å se til at alle brukere/beboere har rett til et godt liv! Det er noe vi alle i Humana jobber for, på mange forskjellige nivå. 

Kay Johnsen (32), ansatt i Humana omsorg og assistansen (2.500 medarbeidere i Norge) siden 2012: 

Hvorfor har du valgt å jobbe i Humana omsorg og assistanse?  

– Jeg trives veldig godt i medleverturnusen og det er kort vei fra ord til handling. Vi har også en meget «fri» arbeidshverdag hvor vi kan ha fullt fokus på våre beboere og stille disse i første rekke. Dette gjør at jeg er mer «på» og kjenner på lite arbeidsstress. Det å dra hjem fra jobb for så å nesten umiddelbart glede seg til å dra tilbake, er noe jeg ikke har følt på i mine tidligere jobber. 

Hva gjør det spennende å jobbe i en privat virksomhet? 

– Det jeg synes er spennende med å jobbe i en privat virksomhet er å få være med på å skreddersy tilbudet til hver enkelt beboer. Hos oss finnes ingen fasit, ingen mal, tilbudet lages helt fra bunnen og er spesialtilpasset hvert enkelt menneske. Jeg har tro på at dette gjør at våre beboere har en bedre hverdag hvor det er stort rom for mestring og relasjonsbygging. Og ikke minst, trengs det justeringer så gjøres disse umiddelbart.