Eldrebølgen må møtes med et omsorgsforlik.

Norge står overfor enorme omsorgsutfordringer i fremtiden. At vi lever lenger er bra og ikke noe å beklage, men det skaper også utfordringer. I årene og tiårene som kommer vil antallet eldre dobles, og hvert år fremover vil det blir flere som vil trenge hjelp for å bo lenger hjemme, oppleve mestring og leve et verdig liv. 

Hvis vi skal løse disse utfordringene, må Norge gjøre noe nå. Vi har tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Det beste for Norge er en velferdsmiks – hvor offentlige, ideelle og private jobber sammen.