Alle artikler

Velferdsmiks er ikke et velferdstriks

Dagbladet, 1.8.19: Eierskap som premiss for hvem som skal delta i velferdsmiksen egner seg dårlig som måleparameter for å oppnå gode resultater for samfunnet, brukere og pasienter, skriver professor Jan Grund.

Det viktigste er at arbeidsplassen er god

På Manglerudhjemmet er det fokus på aktiviteter og trivsel for beboerne. Med disse gode miljøtiltakene så kommer vi ofte i mål uten å bruke unødvendige medikamenter, sier Eili Refvik, sykepleier på Unicare Manglerudhjemmet, og lokal tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Les intervjuet med Eili her.

Vi strekker oss langt for den enkelte

Det er enkelt for oss å sette i gang med prosjekter vi mener er viktige for ansatte og beboere, sier Monica Johnsgaard, sykepleier og daglig leder på Manglerudhjemmet. Les intervjuet med Monica her.

Eldrebølgen må møtes med et omsorgsforlik.

Norge står overfor enorme omsorgsutfordringer i fremtiden. At vi lever lenger er bra og ikke noe å beklage, men det skaper også utfordringer. I årene og tiårene som kommer vil antallet eldre dobles, og hvert år fremover vil det blir flere som vil trenge hjelp for å bo lenger hjemme, oppleve mestring og leve et verdig liv.

Unicare Akademiet skal øke fagtettheten i Oslo

Innen få år vil Norge mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi må gjøre det enda mer spennende, attraktivt og meningsfullt å jobbe innenfor eldreomsorgen. Unicare er med på denne reisen.

Sammen kan man få til store endringer

I 2013 tok Unicare over den kommunale driften av Manglerudhjemmet. Det var mye som var ønskelig å endre på. Ikke bare var det gammelt og slitt, men det var lite aktiviteter for beboerne.